Thứ Năm, 22/2/2018
 • Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV: Đồng thuận, quyết tâm cao

  Sau 3 ngày làm việc liên tục, trách nhiệm, chiều 18-11, Quốc hội đã hoàn thành chương trình chất vấn và trả lời chất vấn - nội dung đặc biệt quan trọng của Kỳ họp, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo cử tri và nhân dân cả nước.

 • Đấu tranh, bảo vệ quyền con người - nhìn từ Cách mạng tháng Mười Nga đến Cách mạng tháng Tám và thực tiễn Việt Nam hiện nay

  TCCSĐT - Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đánh dấu bước ngoặt trong quá trình đấu tranh, bảo vệ giá trị những quyền cơ bản của con người cho các dân tộc, quốc gia trên thế giới. Cũng từ đây, nhân dân Việt Nam đã vùng lên, làm nên Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, lật đổ ách áp bức, bóc lột của thực dân, phong kiến, đặt nền tảng cho sự phát triển của quyền con người ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

 • Mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

  TCCSĐT - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiến hành thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 11 đến 12-11-2017. Chuyến thăm được đánh giá là bước nối tiếp của chính sách thúc đẩy quan hệ song phương đã được Washington triển khai từ nhiều năm nay, đồng thời cũng là cơ hội để củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ.

 • Cách mạng Tháng Mười Nga với cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  TCCSĐT - Cách đây tròn 100 năm, trong lúc xã hội Việt Nam đang khủng hoảng, bế tắc về đường lối cứu nước, Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra và giành thắng lợi. Sự kiện vĩ đại ấy không chỉ “làm rung chuyển” cả thế giới đương đại mà còn tác động và ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của cách mạng Việt Nam từ đó về sau.

 • Đối thoại Chân lý Tháng Mười: Chủ nghĩa xã hội - Cái tất yếu hiện thực trăm năm thành xu thế !

  TCCS - Nhân dịp nhân loại tròn 100 năm, kể từ sau Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, tôi viết những dòng này để trân trọng gửi tới những người, những dân tộc tin theo, ủng hộ và nguyện đi dưới bóng cờ của cuộc Cách mạng “rung chuyển thế giới” này!

 • Không thể phủ nhận giá trị của Cách mạng Tháng Mười

  TCCSĐT - Ngay từ khi Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, đã có không ít kẻ bôi nhọ, xuyên tạc, phủ nhận giá trị và ý nghĩa thế giới của cuộc Cách mạng vĩ đại này. Ngày nay, sau sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, những kẻ cơ hội và những lý luận tư sản lại lớn tiếng thoá mạ, bôi nhọ, phủ nhận giá trị lịch sử và ý nghĩa quốc tế của Cách mạng Tháng Mười, song chúng cũng không thể làm lu mờ được giá trị và ý nghĩa quốc tế của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại.

 • Ý nghĩa, ảnh hưởng của cách mạng Tháng Mười Nga đến cách mạng Việt Nam

  TCCSĐT - Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã làm thay đổi trật tự thế giới, mở ra con đường phát triển mới cho các quốc gia, dân tộc theo chiều hướng tiến bộ của lịch sử. Một thế kỷ qua, phong trào cách mạng xã hội chủ nghĩa thế giới đã có những bước thăng trầm, song Cách mạng Tháng Mười vẫn giữ nguyên giá trị thời đại, vẫn là niềm cổ vũ cho tất cả những người có lương tri và khát vọng vì một thế giới tốt đẹp hơn, ảnh hưởng sâu sắc đến tiến trình cách mạng Việt Nam.

 • Cách mạng Tháng Mười Nga và bài học “Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng liên minh công nông vững chắc”

  TCCSĐT - Gần 100 năm trước, Cách mạng Tháng Mười Nga đã tạo nên bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử nhân loại. Chủ nghĩa xã hội khoa học từ chỗ là một học thuyết lý luận đã được hiện thực hóa trong phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân lao động. Đồng thời, thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 còn mở ra cho các dân tộc bị áp bức trên thế giới con đường đấu tranh cách mạng, khoa học để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp.

 • Cách mạng Tháng Mười Nga với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á

  TCCSĐT - Cách đây 100 năm, ngày 07-11-1917, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Nga đứng đầu là V.I. Lê-nin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã nhất loạt đứng lên khởi nghĩa, lật đổ chính quyền giai cấp tư sản và phản cách mạng, lập nên Nhà nước Xô viết - nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới.

 • Quyết liệt hành động, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu 2017

  Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương không được chủ quan, tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, chủ động, quyết liệt hành động, tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.

 • Cách mạng Tháng Mười Nga - Ngọn đuốc soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

  TCCSĐT - Ngày 07-11-1917, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, quyết đoán của lãnh tụ V.I.Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích, cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra và nhanh chóng giành được thắng lợi. Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử nhân loại - thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản (CNTB) lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) trên phạm vi toàn thế giới. Thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga đã ảnh hưởng to lớn và sâu sắc đến phong trào cách mạng trên thế giới nói chung và cách mạng Việt Nam nói riêng.

 • Việt Nam thể hiện trách nhiệm khi tranh cử Tổng Giám đốc UNESCO

  Việc Việt Nam giới thiệu ứng cử viên ra tranh cử Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) nhiệm kỳ 2017 - 2021 là bước triển khai cụ thể đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XII về chủ động tích cực hội nhập quốc tế, đóng góp xây dựng, góp phần định hình các thể chế đa phương và khẳng định tinh thần là đối tác có trách nhiệm.

 • Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Người học trò xuất sắc, kế thừa và thực hiện gương mẫu tư tưởng trọng dân, thân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là một nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, một vị tướng tài năng, văn võ song toàn của Quân đội nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời, sự nghiệp và cống hiến của Đại tướng đã để lại tình cảm yêu quý, trân trọng và cảm phục trong lòng đồng chí, đồng bào các thế hệ cùng thời và sau này. Một trong những biểu hiện ở Đại tướng là tấm gương mẫu mực trong kế thừa và thực hiện tư tưởng trọng dân, thân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 • Những vấn đề đặt ra trong việc đáp ứng nguồn lực cho lĩnh vực truyền thông mới (New Media)

  TCCSĐT - “New media - truyền thông mới” là một thuật ngữ của thế kỷ XXI được dùng để định nghĩa tất cả những gì liên quan đến in-tơ-nét cũng như sự tương tác giữa công nghệ, hình ảnh và âm thanh. Trên thực tế, “truyền thông mới” được phát triển và ứng dụng nhanh chóng trong rất nhiều lĩnh vực của đời sống, tạo ảnh hưởng sâu sắc lên ba khía cạnh quan trọng nhất của xã hội, đó là kinh tế, chính trị và việc trao đổi ý tưởng. Vấn đề đáp ứng nguồn nhân lực cho lĩnh vực này ở Việt Nam hiện nay là đòi hỏi cấp thiết.

 • Xây dựng nền hành chính năng động, trách nhiệm, hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế

  TCCS - Thực hiện chủ trương cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước, thời gian vừa qua Chính phủ đã ban hành chương trình tổng thể nhằm cải cách, đổi mới toàn diện nền hành chính nhà nước. Hiện nay Chính phủ đang tích cực, khẩn trương hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hiệu quả hoạt động và kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước,... để thiết lập một nền hành chính năng động, trách nhiệm, hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Công điện của Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau Tết

Ngày 21-02-2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có Công điện số 240/CĐ-TTg đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Nội dung công điện như sau:

Video