Thứ Bảy, 21/10/2017
 • Đại biểu Quốc hội đánh giá cao việc tăng thời gian chất vấn bộ trưởng

  Chỉ còn vài ngày nữa, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14 sẽ bế mạc. Trao đổi với phóng viên bên lề nghị trường ngày 19-6, Đại biểu Quốc hội Trần Văn Mão nhận định, cho đến giờ này, có thể nói đây là kỳ họp chất lượng.

 • ASEAN: 50 năm chung tay kết nối

  TCCSĐT - Năm 2017 đánh dấu chặng đường 50 năm hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), nay là Cộng đồng ASEAN, với những thành tựu đáng tự hào, khẳng định vị thế của một tổ chức vững mạnh, liên kết sâu rộng và là đối tác không thể thiếu của các nước trên thế giới. Tuy nhiên, ASEAN cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thử thách. Để tiếp tục phát triển bền vững và lớn mạnh, đòi hỏi ASEAN phải đoàn kết, nỗ lực thu hẹp khoảng cách phát triển và không ngừng nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

 • Tăng cường cơ chế kiểm soát quyền lực bên trong bộ máy nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

  TCCSĐT - Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định chủ thể kiểm soát quyền lực nhà nước là nhân dân. Nhân dân là người làm chủ Nhà nước. Đây là một đòi hỏi tất yếu nảy sinh từ nhu cầu chính đáng và tự nhiên của người chủ. Bởi, nếu không kiểm soát được quyền lực nhà nước thì quyền lực nhà nước sẽ bị tha hóa, nhân dân cũng sẽ bị mất quyền hoặc bị lạm quyền từ phía Nhà nước.

 • Góp phần tìm hiểu rõ hơn về hành trình lịch sử tìm đường cứu nước mang tầm thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Ngày 05-6-1911, tại bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn), người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh với ý chí và lòng yêu nước thương dân sâu sắc đã quyết tâm ra đi thực hiện hoài bão giải phóng nước nhà khỏi ách nô lệ.

 • Tấm gương hy sinh trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng

  TCCSĐT - Đồng chí Phan Đăng Lưu sinh ngày 05-5-1902 ở thôn Đông, xã Hoa Thành (trước là Tràng Thành) huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An trong một gia đình nho học có truyền thống yêu nước. Cuộc đời hoạt động cách mạng oanh liệt của đồng chí chính là một tấm gương sáng ngời về lòng kiên trung, bất khuất; về sự hy sinh trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam.

 • Chủ động, tích cực trong tiếp cận các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

  TCCSĐT - Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phản ánh một trong những xu thế lớn của thời đại, đã và đang tác động mạnh mẽ đến các khía cạnh của đời sống của các quốc gia, góp phần định hình xu thế phát triển của thế giới. Việt Nam, tuy là quốc gia có trình độ phát triển trung bình về khoa học công nghệ nhưng không thể thụ động đứng ngoài xu thế đó mà cần chủ động, tích cực chuẩn bị các điều kiện để nắm bắt, tiếp cận với Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

 • Sớm thống nhất các nội dung về quy hoạch xây dựng trong Dự thảo Luật Quy hoạch

  TCCSĐT - Quy hoạch xây dựng là một loại quy hoạch vật thể, trực tiếp tạo lập, tổ chức không gian vật thể bao gồm các công trình bất động sản, nhà ở, hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái. Chính vì vậy, quy hoạch xây dựng có tầm quan trọng đặc biệt, luôn hiện hữu, tác động lớn, trực tiếp, thường xuyên, liên tục tới không gian sống của từng người dân và toàn xã hội, tạo lập bộ mặt đô thị, nông thôn hiện đại và có bản sắc.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và sự thấm nhuần, vận dụng sáng tạo tại Đại hội XII của Đảng

  TCCSĐT - Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc là tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đại hội XII của Đảng khẳng định, đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một trong những cơ sở quan trọng để Đảng ta khẳng định chiến lược đó là việc kế thừa, bổ sung và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.

 • Sự nguy hại của tham nhũng

  TCCSĐT - Tham nhũng là một tệ nạn của các loại hình quyền lực nhà nước trên thế giới từ xưa đến nay. Nói đến tham nhũng là nói đến sự nguy hại do nó gây ra trên tất cả các phương diện, từ chính trị, kinh tế, hành chính - pháp luật cho đến văn hóa, xã hội, đạo đức, tâm linh,…

 • Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân hiện nay

  TCCSĐT - Đại hội XII của Đảng đề ra phương hướng tiếp tục tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, nhằm đẩy mạnh tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 • Tư tưởng lớn, tầm nhìn xa trong tư duy lãnh đạo của đồng chí Lê Duẩn

  TCCSĐT - Đồng chí Lê Duẩn là một trong những chiến sĩ tiền bối của Đảng và của cách mạng Việt Nam. Với gần 60 năm hoạt động cách mạng, trong đó có 26 năm giữ vị trí người đứng đầu tổ chức Đảng, đồng chí đã để lại những dấu ấn đậm nét, góp phần quan trọng cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

 • Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước: Một số bài học về sự lãnh đạo của Đảng

  TCCSĐT - Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc toàn thắng cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. Thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trước hết là thắng lợi của đường lối chính trị, đường lối quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn và sáng tạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đường lối đó chính là sự kết hợp hài hòa giữa lợi ích dân tộc và xu thế thời đại, được thể hiện trong các chủ trương, chính sách mang tính hệ thống của Đảng, kết hợp những vấn đề về nguyên tắc, chiến lược với những vấn đề về sách lược và phương pháp.

 • Bình đẳng giới trong quản lý cán bộ, công chức

  TCCSĐT - Trong hoạt động công vụ, công chức nam và nữ đều có cơ hội, nghĩa vụ, quyền lợi ngang nhau theo những nguyên tắc nhất định. Tuy nhiên, để đánh giá xác thực mức độ bình đẳng giới trong quản lý cán bộ, công chức cần có những tiêu chí cụ thể.

 • Những cống hiến sáng tạo của đồng chí Lê Duẩn trong chỉ đạo xây dựng đường lối đối ngoại của Đảng

  TCCSĐT - Sau Đại hội III của Đảng (tháng 9-1960), trên cương vị Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Lê Duẩn đã có những đóng góp to lớn và sáng tạo vào việc xây dựng, hoạch định đường lối đối ngoại của Đảng và hoạt động ngoại giao chống Mỹ, cứu nước. Những cống hiến của đồng chí có ý nghĩa quan trọng hình thành nên “thế trận ngoại giao ba tầng”(1) góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa ngoại giao Việt Nam lên tầm cao mới, trở thành nhân tố phát huy sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh quốc tế, làm nên thắng lợi oanh liệt nhất của dân tộc ta ở thế kỷ XX.

 • Lê Duẩn - Người con lỗi lạc của nhân dân Việt Nam

  TCCSĐT - Trong gần 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Duẩn đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trong những thời điểm lịch sử đầy thử thách cam go, phức tạp, đồng chí Lê Duẩn đã có những đóng góp to lớn cho cách mạng, thể hiện ở những quyết sách mang tính đột phá và tầm nhìn xa trong tư duy lãnh đạo của mình, đồng thời thể hiện xuất sắc các luận điểm đó trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn cách mạng Việt Nam.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Tổng Bí thư

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, sáng 11-10-2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Video