Thứ Năm, 21/2/2019
 • Giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực thi quyền công dân

  TCCSĐT - Theo quy định tại Điều 9 Hiến pháp năm 2013; khoản 1, Điều 12 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì đối tượng giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội gồm: hoạt động của cơ quan nhà nước; cán bộ, công chức nhà nước và đại biểu dân cử. Những quy định trên cho thấy phạm vi, đối tượng giám sát của các tổ chức này là rất rộng. Thực tế, cho đến nay, các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể nhân dân thực hiện vai trò giám sát chủ yếu ở hai lĩnh vực “dân chủ” và “dân sinh”; lựa chọn những vấn đề mà người dân đang quan tâm và còn bức xúc.

 • Xã hội bắt đầu từ gia đình

  TCCSĐT - Cách đây 58 năm, trong Hội thảo về hôn nhân - gia đình ngày 10-10-1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: Quan tâm đến gia đình là đúng và nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình. Gia đình là tế bào của xã hội; là nơi hình thành và định hướng nhân cách, hành động; là trường học đầu tiên của mỗi một con người. Một nền tảng gia đình vững chắc là bệ phóng cho cả một thế hệ công dân tốt và một xã hội phát triển.

 • Cách mạng công nghệ 4.0: Báo chí cần làm gì để không bị tụt hậu?

  TCCSĐT - Cách mạng công nghệ 4.0 đã đưa loài người sang kỷ nguyên của xã hội công nghiệp thông tin, xã hội tri thức và xã hội học tập. Các chiều ảnh hưởng của cách mạng công nghệ 4.0 đến nền báo chí Việt Nam bao gồm: tạo ra cuộc cách mạng và sự khuếch tán công nghệ trong nền báo chí truyền thông, sự biến đổi nghề nghiệp, đặc biệt là nghề thuộc lĩnh vực thông tin - truyền thông, sự biến đổi các dòng chảy trong “xã hội thông tin”, làm xuất hiện các chiều hướng phát triển khác nhau của lĩnh vực này ở mỗi khu vực, quốc gia và địa phương.

 • Báo chí tuyên truyền phát triển kinh tế tư nhân nhìn từ nhân tố con người

  TCCSĐT - Thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với sự phát triển ngày càng phong phú đa dạng của kinh tế tư nhân, sự tuyên truyền của báo chí cho thành phần kinh tế này vẫn còn nhiều vấn đề để bàn, đó là đôi lúc cực đoan, khen chê nhiều lúc quá lời. Hệ quả này là do chưa thấy được bản chất của vấn đề, khẳng định được vai trò thành phần kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế như nghị quyết của Đảng đã khẳng định, mà trong đó có việc xây dựng nhân tố con người.

 • Đại biểu Quốc hội đánh giá cao việc tăng thời gian chất vấn bộ trưởng

  Chỉ còn vài ngày nữa, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14 sẽ bế mạc. Trao đổi với phóng viên bên lề nghị trường ngày 19-6, Đại biểu Quốc hội Trần Văn Mão nhận định, cho đến giờ này, có thể nói đây là kỳ họp chất lượng.

 • ASEAN: 50 năm chung tay kết nối

  TCCSĐT - Năm 2017 đánh dấu chặng đường 50 năm hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), nay là Cộng đồng ASEAN, với những thành tựu đáng tự hào, khẳng định vị thế của một tổ chức vững mạnh, liên kết sâu rộng và là đối tác không thể thiếu của các nước trên thế giới. Tuy nhiên, ASEAN cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thử thách. Để tiếp tục phát triển bền vững và lớn mạnh, đòi hỏi ASEAN phải đoàn kết, nỗ lực thu hẹp khoảng cách phát triển và không ngừng nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

 • Tăng cường cơ chế kiểm soát quyền lực bên trong bộ máy nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

  TCCSĐT - Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định chủ thể kiểm soát quyền lực nhà nước là nhân dân. Nhân dân là người làm chủ Nhà nước. Đây là một đòi hỏi tất yếu nảy sinh từ nhu cầu chính đáng và tự nhiên của người chủ. Bởi, nếu không kiểm soát được quyền lực nhà nước thì quyền lực nhà nước sẽ bị tha hóa, nhân dân cũng sẽ bị mất quyền hoặc bị lạm quyền từ phía Nhà nước.

 • Góp phần tìm hiểu rõ hơn về hành trình lịch sử tìm đường cứu nước mang tầm thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Ngày 05-6-1911, tại bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn), người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh với ý chí và lòng yêu nước thương dân sâu sắc đã quyết tâm ra đi thực hiện hoài bão giải phóng nước nhà khỏi ách nô lệ.

 • Tấm gương hy sinh trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng

  TCCSĐT - Đồng chí Phan Đăng Lưu sinh ngày 05-5-1902 ở thôn Đông, xã Hoa Thành (trước là Tràng Thành) huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An trong một gia đình nho học có truyền thống yêu nước. Cuộc đời hoạt động cách mạng oanh liệt của đồng chí chính là một tấm gương sáng ngời về lòng kiên trung, bất khuất; về sự hy sinh trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam.

 • Chủ động, tích cực trong tiếp cận các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

  TCCSĐT - Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phản ánh một trong những xu thế lớn của thời đại, đã và đang tác động mạnh mẽ đến các khía cạnh của đời sống của các quốc gia, góp phần định hình xu thế phát triển của thế giới. Việt Nam, tuy là quốc gia có trình độ phát triển trung bình về khoa học công nghệ nhưng không thể thụ động đứng ngoài xu thế đó mà cần chủ động, tích cực chuẩn bị các điều kiện để nắm bắt, tiếp cận với Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

 • Sớm thống nhất các nội dung về quy hoạch xây dựng trong Dự thảo Luật Quy hoạch

  TCCSĐT - Quy hoạch xây dựng là một loại quy hoạch vật thể, trực tiếp tạo lập, tổ chức không gian vật thể bao gồm các công trình bất động sản, nhà ở, hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái. Chính vì vậy, quy hoạch xây dựng có tầm quan trọng đặc biệt, luôn hiện hữu, tác động lớn, trực tiếp, thường xuyên, liên tục tới không gian sống của từng người dân và toàn xã hội, tạo lập bộ mặt đô thị, nông thôn hiện đại và có bản sắc.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và sự thấm nhuần, vận dụng sáng tạo tại Đại hội XII của Đảng

  TCCSĐT - Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc là tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đại hội XII của Đảng khẳng định, đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một trong những cơ sở quan trọng để Đảng ta khẳng định chiến lược đó là việc kế thừa, bổ sung và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.

 • Sự nguy hại của tham nhũng

  TCCSĐT - Tham nhũng là một tệ nạn của các loại hình quyền lực nhà nước trên thế giới từ xưa đến nay. Nói đến tham nhũng là nói đến sự nguy hại do nó gây ra trên tất cả các phương diện, từ chính trị, kinh tế, hành chính - pháp luật cho đến văn hóa, xã hội, đạo đức, tâm linh,…

 • Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân hiện nay

  TCCSĐT - Đại hội XII của Đảng đề ra phương hướng tiếp tục tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, nhằm đẩy mạnh tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 • Tư tưởng lớn, tầm nhìn xa trong tư duy lãnh đạo của đồng chí Lê Duẩn

  TCCSĐT - Đồng chí Lê Duẩn là một trong những chiến sĩ tiền bối của Đảng và của cách mạng Việt Nam. Với gần 60 năm hoạt động cách mạng, trong đó có 26 năm giữ vị trí người đứng đầu tổ chức Đảng, đồng chí đã để lại những dấu ấn đậm nét, góp phần quan trọng cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Tiêu điểm

LỜI CHÚC TẾT XUÂN KỶ HỢI - 2019 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

TCCSĐT - Trước thềm Năm mới Kỷ Hợi - 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi Lời chúc Tết tới đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước. TCCSĐT trân trọng giới thiệu toàn văn Lời chúc Tết Xuân Kỷ Hợi - 2019 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Video