Thứ Ba, 21/2/2017
 • Việt Nam - Nhật Bản: thúc đẩy hợp tác song phương, làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng

  TCCSĐT - Hơn 40 năm qua kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (21-9-1973 - 21-9-2015), mối quan hệ Việt Nam và Nhật Bản, có những bước phát triển tốt đẹp, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 15 đến ngày 18-9-2015 của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nội các Nhật Bản Sin-dô A-bê đưa quan hệ hai nước lên một bước phát triển mới.

 • Công tác tư tưởng trong thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945 và vấn đề nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng hiện nay

  TCCSĐT - Trong tình hình mới hiện nay, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo bài học về công tác tư tưởng trong Cách mạng Tháng Tám luôn là vấn đề có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn.

 • Bài học về tranh thủ thời cơ, đẩy lùi nguy cơ trong Cách mạng Tháng Tám với xây dựng, bảo vệ đất nước hiện nay

  TCCSĐT - Trong những ngày tháng 8-1945 lịch sử, đồng bào cả nước dưới sự lãnh đạo của các tổ chức đảng đã chạy đua với thời gian để giành độc lập cho dân tộc, giành chính quyền về tay nhân dân. Thành công của Cách mạng Tháng Tám đã để lại cho chúng ta bài học lớn về tranh thủ thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, kiên quyết giành thắng lợi.

 • Cách mạng Tháng Tám - Ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm

  TCCSĐT - Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra bước ngoặt lớn của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

 • Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại

  Cách đây 70 năm, ngày 02-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt quốc dân đồng bào đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

 • Phát huy thành quả của Cách mạng tháng Tám trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của Nhà nước ta hiện nay

  TCCSĐT - Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công dẫn đến sự ra đời của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước Công Nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Đồng thời, cũng đặt ra những yêu cầu mới trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của một Nhà nước kiểu mới - Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

 • Ba nguyên tắc Tập trung - Thống nhất - Kịp thời trong thành công Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và ý nghĩa của nó

  TCCSĐT - Trong thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, bên cạnh sức mạnh vô cùng to lớn của toàn thể dân tộc Việt Nam, xuất phát từ truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc, có vai trò lãnh đạo, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp, nhưng quan trọng nhất chính là các nguyên tắc chỉ đạo.

 • Nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, suy ngẫm về vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

  TCCSĐT - Năm nay tròn 70 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, cuộc cách mạng đánh dấu sự biến đổi sâu sắc trong tiến trình lịch sử Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử nước nhà, vị thế của người dân đã thay đổi về chất. Một giá trị nhân quyền, dân quyền lần đầu xuất hiện ở Việt Nam. Cũng từ đó, Việt Nam có chỗ đứng và tiếng nói trong thế giới hiện đại. Vận hội mới đó có đóng góp quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 • Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong thắng lợi lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

  TCCSĐT - Kết quả quá trình bền bỉ chuẩn bị các điều kiện cho tổng khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng với việc chủ động nắm bắt thời cơ, huy động toàn thể các tầng lớp nhân dân đứng lên dành chính quyền đưa đến thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Ý nghĩa lịch sử của nó đã vượt ra khỏi phạm vi quốc gia, dân tộc, mang ý nghĩa thời đại.

 • Ghi nhận sau Đại hội đảng bộ cơ sở ở Binh chủng Tăng thiết giáp

  TCCSĐT - Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở ở Binh chủng Tăng thiết giáp đã thành công tốt đẹp. Theo đó, 100% Đại hội của chi bộ, đảng bộ bộ phận, đảng bộ cơ sở đều diễn ra đúng tiến trình, có chất lượng tốt, đúng nguyên tắc, thủ tục, đây là cơ sở quan trọng góp phần vào thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Binh chủng lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

 • Vai trò của báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

  TCCSĐT - Những năm qua, phòng, chống tham nhũng luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng ta luôn xác định phải kiên quyết trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng nhằm ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, coi đó là giải pháp giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh...

 • Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo đáp ứng yêu cầu mới

  TCCSĐT - Đường lối của Đảng chỉ có thể biến thành hiện thực khi có đội ngũ cán bộ tương xứng để tổ chức, triển khai, thực hiện. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng có phẩm chất, năng lực và trình độ, có bản lĩnh và tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng là bài học vô cùng quan trọng trong công tác tuyên giáo của Đảng. Đây là trách nhiệm của Đảng, trong đó Ban Tuyên giáo Trung ương và ban tuyên giáo các cấp cần phải chủ động, tích cực tham mưu giúp cho cấp ủy đảng có các biện pháp hữu hiệu để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng từ Trung ương tới địa phương đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

 • Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đạo đức cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

  TCCSĐT - Đạo đức bắt nguồn từ lương tâm, lòng trắc ẩn của con người, là cái gốc làm người. Đạo đức cán bộ, công chức, viên chức nhà nước không chỉ bắt nguồn từ lương tâm, lòng trắc ẩn, mà còn được Nhà nước quy định và thể chế hóa bằng pháp luật.

 • Giải pháp nhằm phát huy vai trò báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay

  TCCSĐT - Báo chí có vai trò quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Mặc dù đã tích cực tham gia và có đóng góp không nhỏ vào thành công của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng thời gian qua, nhưng nhìn chung, báo chí nước ta chưa thể hiện hết vai trò và khả năng của mình, cũng như báo chí còn gặp không ít khó khăn trong cuộc chiến nhiều cam go, phức tạp này. Vấn đề đặt ra là, cần phải làm gì để phát huy hơn nữa vai trò báo chí trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay.

 • Thỏa thuận lịch sử và bước chuyển giai đoạn

  TCCSĐT - Sau 13 năm đàm phán, 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đức và Iran đã đạt được thoả thuận cuối cùng về giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Iran. Những phức tạp, trắc trở và thăng trầm trong quá trình đàm phán suốt 13 năm qua, tính nhạy cảm về mọi phương diện của vấn đề hạt nhân của Iran cũng như bối cảnh tình hình chính trị an ninh chung hiện tại trên thế giới và đặc biệt ở khu vực Trung Đông, Bắc Phi và Vùng Vịnh đã làm cho ý nghĩa lịch sử và tác động sâu sắc của sự kiện này càng thêm nổi bật.

Tiêu điểm

Ban Kinh tế Trung ương cần chủ động, tích cực tham mưu về kinh tế-xã hội

TCCSĐT trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc làm việc với Ban Kinh tế Trung ương ngày 11-02.

Video