Chủ Nhật, 19/8/2018
 • Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trong tình hình mới

  TCCS - Những ngày cuối năm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tổ chức kỷ niệm trọng thể 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 - 19-12-2016), 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2016) và 27 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2016). Đây cũng là dịp để chúng ta ôn lại và tự hào về những ngày tháng hào hùng mở đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, về Ngày hội quốc phòng toàn dân và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

 • Khơi dậy tiềm năng của kinh tế tư nhân như một động lực quan trọng của nền kinh tế

  TCCSĐT - Trong quá trình đổi mới, nhận thức của Đảng ta về những nội dung cơ bản của nền kinh tế như chế độ sở hữu, thành phần kinh tế từng bước phát triển, theo đó, vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân cũng từng bước được khẳng định như là một động lực quan trọng của nền kinh tế, tiến tới hình thành những quan điểm cơ bản về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 • Vị thế quan trọng của người thầy trong đổi mới giáo dục hiện nay

  TCCSĐT - Một nền giáo dục phát triển thường hội đủ ở đó khả năng huy động hiệu quả và đồng bộ các yếu tố cấu thành: định hướng chiến lược, điều kiện xã hội, mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học,... và đặc biệt là phải có một quan niệm khoa học về vai trò của các thành tố tham gia hoạt động dạy học. Người thầy, với loại hình lao động đặc thù, giữ một vị thế quan trọng có tính quyết định chất lượng của giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực.

 • Xung quanh vấn đề dân chủ và thực hành dân chủ đại diện trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng

  TCCSĐT - Trong suốt hơn 86 năm lãnh đạo, trong đó có hơn 71 năm cầm quyền, Đảng ta ngày càng nhận thức đầy đủ hơn về dân chủ và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng ta luôn khẳng định dân chủ là mục tiêu, động lực quan trọng để phát triển xã hội.

 • Xây dựng đội ngũ doanh nhân thời kỳ hội nhập quốc tế

  TCCSĐT - Trong nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng, vị trí và vai trò của doanh nhân được ví như những người lính của thời bình, người chiến sĩ xung kích trên mặt trận kinh tế, là lực lượng chủ đạo góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh. Tuy nhiên, tham gia vào sân chơi hội nhập cả trên sân nhà và quốc tế, đội ngũ doanh nhân Việt Nam hiện nay “đông nhưng chưa mạnh”, chưa thể hiện sức mạnh tổng hợp khi tham gia thị trường nước ngoài. Việc cấp bách là phải tạo ra được thế hệ doanh nhân hội nhập có khát vọng chinh phục và năng lực cạnh tranh tốt trong môi trường kinh doanh hội nhập toàn cầu.

 • Xây dựng và phát triển xã hội thông tin an toàn, lành mạnh ở Việt Nam hiện nay

  TCCS - Cùng với sự phát triển nhanh chóng và không ngừng của công nghệ thông tin và truyền thông, thế giới ngày nay đã và đang dịch chuyển theo hướng phát triển xã hội thông tin. Tiến trình này liên tục đặt ra nhiều thách thức mới cho cả người dân, doanh nghiệp cũng như cơ quan quản lý chức năng. Việc tổ chức triển khai một chương trình hành động hiệu quả nhằm xây dựng và phát triển xã hội thông tin an toàn, lành mạnh ở Việt Nam hiện nay là một yêu cầu quan trọng và cấp bách, góp phần phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

 • Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong năm học 2016 - 2017 của ngành giáo dục

  TCCS - Phát huy những kết quả tích cực, khắc phục những hạn chế của năm học 2015 - 2016, năm học 2016 - 2017, toàn ngành giáo dục tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Theo đó, đề xuất 9 nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp cơ bản sẽ triển khai thực hiện trong năm học 2016 - 2017.

 • Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

  TCCS - Tình hình vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng trong xã hội vẫn còn diễn ra, nhiều vấn đề bức xúc trong xã hội chưa được phát hiện, xử lý, giải quyết kịp thời đã và đang đặt lên vai các cơ quan quản lý nhà nước nói chung và cơ quan thanh tra nói riêng trách nhiệm rất nặng nề trong thời gian tới.

 • Để tiếp tục xứng đáng gánh vác trách nhiệm của đại biểu Quốc hội trước cử tri và nhân dân

  TCCS - Đại biểu Quốc hội là cầu nối giữa Quốc hội với cử tri cả nước, là người thay mặt cho nhân dân, nói lên tiếng nói của cử tri và nhân dân tại Quốc hội. Điều 79 Hiến pháp năm 2013 quy định địa vị pháp lý và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, trong đó xác định rõ mối quan hệ giữa đại biểu Quốc hội với cử tri và nhân dân.

 • Tác động của quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc đến an ninh - quốc phòng Việt Nam

  TCCS - Thời gian qua, quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc đã có những bước phát triển mạnh mẽ, tác động đến Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có an ninh - quốc phòng. Để phát huy những tác động tích cực, đồng thời hạn chế những tác động tiêu cực của quan hệ kinh tế đối với quốc phòng, yêu cầu hàng đầu đặt ra là cần nhận diện được những nhân tố chi phối đến sự tác động đó.

 • Phán quyết của công lý và triển vọng về giải pháp hòa bình đối với tranh chấp trên Biển Đông

  TCCS - Ngày 12-7-2016, Tòa Trọng tài thành lập theo quy định của Phụ lục VII của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 đã ra phán quyết cuối cùng, kết thúc quá trình gần ba năm xem xét vụ Phi-líp-pin kiện Trung Quốc về một số khía cạnh của tranh chấp trên Biển Đông. Phán quyết của Tòa Trọng tài không chỉ mang lại thắng lợi pháp lý to lớn cho Phi-líp-pin trước Trung Quốc mà còn có ý nghĩa đóng góp vào quá trình giải quyết tranh chấp tại Biển Đông và sự phát triển của luật pháp quốc tế nói chung.

 • Chính sách an ninh mới của Nhật Bản: Những tác động đối với khu vực Đông Nam Á

  TCCS - Trong những năm qua, Nhật Bản tiếp tục đẩy mạnh chính sách tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á, nhất là trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và an ninh. Đây được xem là một phần quan trọng trong chính sách đối ngoại của Chính phủ Thủ tướng Nhật Bản Sin-dô A-bê. Tuy nhiên, chính sách an ninh mới của Chính phủ Nhật Bản lại chứa đựng nhiều thay đổi mạnh mẽ và đáng chú ý, đặc biệt là Dự luật an ninh(1) mà Quốc hội nước này thông qua vào tháng 9-2015.

 • Chiến lược chống khủng bố của Mỹ: Ngày ấy và bây giờ

  TCCSĐT - Diễn ra trong bối cảnh lễ tưởng niệm 15 năm các vụ tấn công khủng bố (11-9) vừa được tổ chức, phiên họp lần thứ 71 Đại hội đồng Liên hợp quốc đang diễn ra tại New York và nước Mỹ đang trong giai đoạn gấp rút chuẩn bị cho bầu cử vào tháng 11 tới, 3 vụ tấn công liên tiếp tại Mỹ - quốc gia đứng đầu thế giới về vấn đề chống khủng bố đã như một hồi chuông cảnh báo và khiến cả thế giới quan ngại về cuộc chiến chống khủng bố trong lòng nước Mỹ.

 • Ấn Độ hướng tới vai trò cân bằng quyền lực tại châu Á

  TCCSĐT - Là quốc gia lớn nhất tiểu lục địa Nam Á, diện tích rộng thứ bảy và đông dân thứ hai trên thế giới, có 2/3 chiều dài đất nước tiếp giáp với biển, đồng thời là một trong những cái nôi văn minh của nhân loại, Ấn Độ sở hữu nhiều nguồn lực để phát triển sức mạnh tổng hợp quốc gia. Ấn Độ giờ đây đang “trỗi dậy” mạnh mẽ với vai trò và vị thế ngày càng gia tăng tại châu Á.

 • Nghệ thuật nắm bắt thời cơ của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945

  TCCSĐT - Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một sự kiện lịch sử trọng đại của thế kỷ XX, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong tiến trình phát triển của dân tộc Việt Nam. Nghệ thuật nắm bắt thời cơ của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn giữ nguyên giá trị trong công cuộc đổi mới hiện nay.

Tiêu điểm

Tổng Bí thư: Học tập vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi thiết thân

Ngày 14-8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo, khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (lớp thứ I, năm 2018). TCCSĐT trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Video