Chủ Nhật, 22/1/2017
 • Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại

  Cách đây 70 năm, ngày 02-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt quốc dân đồng bào đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

 • Phát huy thành quả của Cách mạng tháng Tám trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của Nhà nước ta hiện nay

  TCCSĐT - Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công dẫn đến sự ra đời của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước Công Nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Đồng thời, cũng đặt ra những yêu cầu mới trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của một Nhà nước kiểu mới - Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

 • Ba nguyên tắc Tập trung - Thống nhất - Kịp thời trong thành công Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và ý nghĩa của nó

  TCCSĐT - Trong thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, bên cạnh sức mạnh vô cùng to lớn của toàn thể dân tộc Việt Nam, xuất phát từ truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc, có vai trò lãnh đạo, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp, nhưng quan trọng nhất chính là các nguyên tắc chỉ đạo.

 • Nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, suy ngẫm về vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

  TCCSĐT - Năm nay tròn 70 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, cuộc cách mạng đánh dấu sự biến đổi sâu sắc trong tiến trình lịch sử Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử nước nhà, vị thế của người dân đã thay đổi về chất. Một giá trị nhân quyền, dân quyền lần đầu xuất hiện ở Việt Nam. Cũng từ đó, Việt Nam có chỗ đứng và tiếng nói trong thế giới hiện đại. Vận hội mới đó có đóng góp quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 • Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong thắng lợi lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

  TCCSĐT - Kết quả quá trình bền bỉ chuẩn bị các điều kiện cho tổng khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng với việc chủ động nắm bắt thời cơ, huy động toàn thể các tầng lớp nhân dân đứng lên dành chính quyền đưa đến thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Ý nghĩa lịch sử của nó đã vượt ra khỏi phạm vi quốc gia, dân tộc, mang ý nghĩa thời đại.

 • Ghi nhận sau Đại hội đảng bộ cơ sở ở Binh chủng Tăng thiết giáp

  TCCSĐT - Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở ở Binh chủng Tăng thiết giáp đã thành công tốt đẹp. Theo đó, 100% Đại hội của chi bộ, đảng bộ bộ phận, đảng bộ cơ sở đều diễn ra đúng tiến trình, có chất lượng tốt, đúng nguyên tắc, thủ tục, đây là cơ sở quan trọng góp phần vào thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Binh chủng lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

 • Vai trò của báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

  TCCSĐT - Những năm qua, phòng, chống tham nhũng luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng ta luôn xác định phải kiên quyết trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng nhằm ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, coi đó là giải pháp giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh...

 • Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo đáp ứng yêu cầu mới

  TCCSĐT - Đường lối của Đảng chỉ có thể biến thành hiện thực khi có đội ngũ cán bộ tương xứng để tổ chức, triển khai, thực hiện. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng có phẩm chất, năng lực và trình độ, có bản lĩnh và tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng là bài học vô cùng quan trọng trong công tác tuyên giáo của Đảng. Đây là trách nhiệm của Đảng, trong đó Ban Tuyên giáo Trung ương và ban tuyên giáo các cấp cần phải chủ động, tích cực tham mưu giúp cho cấp ủy đảng có các biện pháp hữu hiệu để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng từ Trung ương tới địa phương đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

 • Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đạo đức cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

  TCCSĐT - Đạo đức bắt nguồn từ lương tâm, lòng trắc ẩn của con người, là cái gốc làm người. Đạo đức cán bộ, công chức, viên chức nhà nước không chỉ bắt nguồn từ lương tâm, lòng trắc ẩn, mà còn được Nhà nước quy định và thể chế hóa bằng pháp luật.

 • Giải pháp nhằm phát huy vai trò báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay

  TCCSĐT - Báo chí có vai trò quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Mặc dù đã tích cực tham gia và có đóng góp không nhỏ vào thành công của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng thời gian qua, nhưng nhìn chung, báo chí nước ta chưa thể hiện hết vai trò và khả năng của mình, cũng như báo chí còn gặp không ít khó khăn trong cuộc chiến nhiều cam go, phức tạp này. Vấn đề đặt ra là, cần phải làm gì để phát huy hơn nữa vai trò báo chí trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay.

 • Thỏa thuận lịch sử và bước chuyển giai đoạn

  TCCSĐT - Sau 13 năm đàm phán, 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đức và Iran đã đạt được thoả thuận cuối cùng về giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Iran. Những phức tạp, trắc trở và thăng trầm trong quá trình đàm phán suốt 13 năm qua, tính nhạy cảm về mọi phương diện của vấn đề hạt nhân của Iran cũng như bối cảnh tình hình chính trị an ninh chung hiện tại trên thế giới và đặc biệt ở khu vực Trung Đông, Bắc Phi và Vùng Vịnh đã làm cho ý nghĩa lịch sử và tác động sâu sắc của sự kiện này càng thêm nổi bật.

 • Phát huy sự tham gia của nhân dân để đại hội đảng bộ các cấp thành công

  TCCSĐT - Tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng nhất của toàn Đảng, toàn dân hiện nay. Mỗi kỳ Đại hội Đảng toàn quốc là một cột mốc đánh dấu một chặng đường phát triển của sự nghiệp cách mạng.

 • Nguồn gốc sự giàu có của các dân tộc: Một số bài học từ Adam Smith trong lãnh đạo, quản lý xã hội hiện đại

  TCCSĐT - Adam Smith chắc không rõ “bàn tay vô hình” nào đã xui khiến ông phải dành cả chục năm trời để hoàn thành cuốn sách “Của cải của các dân tộc”(1). Tác phẩm này đã trở thành bản tuyên ngôn cho sự ra đời môn khoa học về kinh tế, lao động, xã hội học kinh tế và đóng góp không nhỏ vào việc hoạch định chiến lược của nhiều quốc gia trên thế giới.

 • Phê chuẩn Công ước về quyền của người khuyết tật và việc thực thi nghĩa vụ thành viên công ước

  TCCSĐT - Để Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Công ước về quyền của người khuyết tật, Quốc hội khoá XIII đã phê chuẩn Công ước tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10-2014). Từ góc độ pháp lý, chúng ta có thể nhận thấy được một số công việc quan trọng đã và đang đặt ra với những thuận lợi, khó khăn, thách thức nhất định, từ đó cũng gợi mở việc tìm kiếm hướng giải quyết phù hợp.

 • Tăng cường đại đoàn kết toàn dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo nước ta hiện nay

  TCCSĐT - Việt Nam có bờ biển dài trên 3.260km, rất thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế, văn hóa… với khu vực và thế giới. Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, hợp thành một khối thống nhất, đồng thuận, nhằm tạo thành sức mạnh tổng hợp vừa là yêu cầu tất yếu của thời cuộc song cũng là nhu cầu tự thân của nhân dân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Tiêu điểm

Bộ Chính trị ra nghị quyết phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Ngày 16-01, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:

Video

Phóng sự ảnh