Chủ Nhật, 18/8/2019
 • Gắn bó mật thiết với nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh - nét đặc sắc trong văn hóa cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam

  TCCS - Vai trò, vị trí cầm quyền của Đảng thể hiện quyền hạn, trách nhiệm và sứ mệnh lịch sử của Đảng trước nhân dân, trước dân tộc. Vì thế, từ rất sớm, Hồ Chí Minh đã đặt vấn đề thiết kế và xây dựng Đảng cầm quyền, một nhà nước pháp quyền mạnh mẽ, sáng suốt, gắn bó mật thiết và hành động vì lợi ích của nhân dân.

 • Nhận thức về đảng cầm quyền và thực tiễn cầm quyền của Đảng ta

  TCCS - Bàn về nội dung, phương thức và năng lực cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới, tưởng chừng như cũ mà lại rất mới, có tính thời sự nóng hổi. Nói tưởng chừng như cũ là vì khái niệm về Đảng cầm quyền đã có từ lâu, không chỉ ở các nước trên thế giới, mà cả ở nước ta, nếu tính từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa năm 1945. Nói rất mới là vì sau hơn 70 năm ở vị thế Đảng cầm quyền, trước mắt chúng ta, vẫn còn nhiều vấn đề chưa thật sự sáng tỏ, xử lý còn lúng túng trong lý luận về đảng cầm quyền và cả trong hoạt động thực tiễn cầm quyền của Đảng.

 • Trách nhiệm của trí thức trước yêu cầu phát triển bền vững và hiện đại hóa đất nước

  TCCS - Muốn thực hiện tốt trọng trách phát triển bền vững và hiện đại hóa đất nước, trí thức và đội ngũ trí thức nước ta, đặc biệt các trí thức lãnh đạo, quản lý cũng như thế hệ những trí thức trẻ, trưởng thành trong đổi mới tự ý thức sâu sắc sự thống nhất hữu cơ giữa quyền và nghĩa vụ, lợi ích và trách nhiệm, khoa học và chính trị, đạo đức và luật pháp,... không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về chuyên môn, thực hành đạo đức cách mạng, lối sống giản dị, trung thực, khiêm tốn, nêu cao trách nhiệm trước nhân dân để hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân theo tấm gương mẫu mực của Bác Hồ.

 • Kinh tế thế giới và Việt Nam: Triển vọng năm 2019

  TCCSĐT - Bức tranh kinh tế toàn cầu năm 2018 đã trải qua giai đoạn “đi ngang” và dần dần xoay chiều mũi tên đi xuống liên quan đến những chính sách thương mại cứng rắn, xu hướng bảo hộ mậu dịch, tiến trình đàm phán Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (còn gọi là brexit), tình trạng thất nghiệp gia tăng tại nhiều quốc gia, đặc biệt là khoản nợ công toàn cầu… Trước những rủi ro này, các chuyên gia nhận định, kinh tế toàn cầu có thể còn hứng chịu những cú sốc mới khắc nghiệt hơn trong năm 2019 và kinh tế Việt Nam trong thời gian tới cũng chịu nhiều yếu tố tác động.

 • Mấy khía cạnh lý luận về cán bộ, công chức cấp cơ sở

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt coi trọng công tác cán bộ và luôn đặt nó lên vị trí hàng đầu trong xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Tư tưởng về công tác cán bộ của Người không chỉ phát huy vai trò trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.

 • Thành tựu kinh tế Việt Nam năm 2018 và triển vọng năm 2019

  TCCS - Kết thúc năm 2018, mức tăng trưởng 7,08% cho thấy kết quả sự điều hành quyết liệt của Chính phủ và nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân cả nước trong một năm đầy khó khăn và biến động của kinh tế thế giới...

 • Bộ đội Biên phòng phát huy truyền thống trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh

  TCCS - Phát huy truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng luôn khắc phục mọi khó khăn, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

 • Việt Nam - Điểm đến, cầu nối cho một tiến trình hòa bình lịch sử

  Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội ngày 27 và 28-02-2019. Sự kiện Việt Nam được chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị một lần nữa khẳng định vị trí, vai trò, đóng góp của nước ta cho công việc chung của thế giới, vì hòa bình, ổn định phát triển. Đây cũng là dấu ấn mới cho thấy uy tín của Việt Nam trong việc tổ chức thành công các sự kiện quốc tế lớn.

 • Tăng cường kiểm soát quyền lực trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị bảo đảm thực hiện tốt quyền lực của nhân dân

  TCCS - Việc bổ sung nội dung kiểm soát quyền lực vào Hiến pháp năm 2013 về thực chất là một bước hoàn thiện quan trọng đối với cơ chế kiểm soát quyền lực ở nước ta, vốn đã được xác định thông qua cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”.

 • Biết ơn các thế hệ cha anh

  Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, hàng nghìn chiến sỹ bộ đội Cụ Hồ và nhân dân vùng biên đã anh dũng ngã xuống để bảo vệ, gìn giữ độc lập, chủ quyền của dân tộc. Sự hy sinh anh dũng của họ đã viết nên khúc tráng ca bất tử, khẳng định sức mạnh, tinh thần yêu nước và tính chính nghĩa cuộc chiến đấu của quân dân Việt Nam.

 • Chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc 1979 - Thắng lợi và bài học lịch sử

  Ngày 17-02-1979, thực hiện kế hoạch vạch ra từ trước, nhà cầm quyền Trung Quốc đã phát động cuộc tiến công quy mô lớn xâm phạm lãnh thổ Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc từ Phong Thổ (Lai Châu) đến Móng Cái (Quảng Ninh). Thực hiện quyền tự vệ chính đáng, quân và dân Việt Nam anh dũng chiến đấu, giáng trả quyết liệt. Chịu nhiều tổn thất mà chưa đạt được mục tiêu ban đầu đề ra, đồng thời bị dư luận thế giới lên án mạnh mẽ do tính chất phi nghĩa của cuộc tiến công, phía Trung Quốc cơ bản rút hết quân về nước vào ngày 18-3-1979.

 • Xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với lợi ích người dân, bài học từ thực tiễn

  TCCS - Trong quá trình cách mạng Việt Nam, Đảng, Nhà nước luôn thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân, lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”(1). Thực hiện lời dạy của Người, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị những năm qua đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Một trong những giải pháp quan trọng để đạt được kết quả đó là phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

 • Trọng dụng, đãi ngộ nhân tài: Vấn đề cốt lõi để xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược trong giai đoạn hiện nay

  TCCSĐT - Nhân tài là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tiến bộ xã hội, dân tộc, cộng đồng, là lực lượng tổ chức, tiên phong, quyết định tốc độ, trình độ, chất lượng phát triển của mỗi quốc gia. Vì vậy, công tác phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài là vấn đề cốt lõi của công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, đặc biệt là trong xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược giai đoạn hiện nay.

 • Năm 2019: Tầm nhìn - sức mạnh - và khát vọng Việt Nam

  TCCSĐT - Một năm tuy không ít thăng trầm, cam go, sóng gió và đầy ắp những khó khăn, thách thức nhưng dân tộc đã tiến những bước dài trên con đường vì nền độc lập và sự phồn vinh. Và, khắp trên mọi nẻo đường Tổ quốc từ núi cao tới biển cả, càng khó khăn, gian khổ càng làm lấp lánh hơn những niềm vui, những thành quả... sau 32 năm Đất nước đổi mới.

 • Để Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển

  TCCS - Đối với nước ta, vùng biển, đảo không chỉ là một bộ phận cấu thành chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, mà cùng với đất liền, còn tạo ra môi trường sinh tồn phát triển đời đời bền vững của dân tộc Việt Nam. Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã thông qua Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 09-2-2007, “Về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”. Việc tổng kết những thành công, hạn chế và bài học kinh nghiệm qua 10 năm triển khai Chiến lược biển từ năm 2007 ở nước ta, qua đó đề xuất những quan điểm, định hướng, giải pháp mới trong thời gian tới là điều cấp bách hiện nay. Đây cũng là một trong các nội dung quan trọng mà Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đề cập đến.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Video