Thứ Ba, 18/6/2019
Hoạt động trong ngày của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình
8/12/2018 1:25' Gửi bài này In bài này
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: VGP

* Sáng 7-12, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997 - 2017). Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ngay từ khi Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng có hiệu lực, ngày 07-4-1997, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Bộ đội Biên phòng đã xác lập hàng trăm chuyên án, xây dựng và triển khai trên 5.500 kế hoạch nghiệp vụ, bắt giữ, xử lý gần 117.000 vụ phạm tội với trên 200.000 đối tượng, thu giữ hơn 12 tấn ma túy các loại; khởi tố, bàn giao cho cơ quan điều tra hơn 13.400 vụ, thu giữ nhiều tang vật, phương tiện với tổng trị giá trên 1.900 tỷ đồng; giải cứu hơn 1.500 nạn nhân là phụ nữ, trẻ em bị lừa bán qua biên giới. Bộ đội Biên phòng đã tổ chức 3 cuộc giao lưu biên giới và 5 lần giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung...

Nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới trong tình hình mới, Bộ Quốc phòng kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam thay thế Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng; tăng cường trách nhiệm, hiệu lực quản lý nhà nước của các bộ, ngành, địa phương về biên giới quốc gia, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở khu vực biên giới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đánh giá cao Bộ Quốc phòng đã triển khai nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành, tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng. Qua đó, đóng góp vào việc nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Bộ đội Biên phòng đã làm tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, duy trì thực hiện pháp luật quốc gia về biên giới, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, tích cực và chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội khu vực biên giới, vùng biển.

Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng đã tích cực tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, xã hội khu vực biên giới, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện biên giới vững mạnh. Đồng thời, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp uỷ và chính quyền biên giới thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng, là lực lượng trực tiếp hợp tác với lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng xử lý kịp thời, bảo đảm đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên đối với các vấn đề, vụ việc liên quan đến biên giới, góp phần xây dựng biên giới ổn định, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thường trực cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong việc tổ chức thực hiện Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng hơn 20 năm qua. Đó là, có nơi chưa thực sự phát huy hết trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Pháp lệnh này; tình hình tội phạm tại khu vực biên giới ở một số địa phương diễn biến phức tạp, gây nhức nhối trong dư luận xã hội, như ma túy, buôn lậu, phá rừng…

Những vấn đề trên đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới, phức tạp đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Điều nay đòi hỏi Đảng, Nhà nước, quân đội, nhất là các lực lượng nòng cốt, chuyên trách phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ lớn, như tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự và chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh, đối ngoại, tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia.

Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho từng cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân khu vực biên giới trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, nhận thức đầy đủ nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới là trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị, dựa vào dân, lấy dân làm gốc, quần chúng nhân dân là chủ thể trong bảo vệ biên giới.

Bộ Quốc phòng làm tốt chức năng giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về biên giới quốc gia, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về hoàn thiện phương án, phương thức tổ chức quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới. Xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, ổn định lâu dài trong nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới toàn dân khắp nơi, lực lượng vũ trang là nòng cốt, Bộ đội Biên phòng là chuyên trách.

Khẩn trương rà soát Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng và các văn bản hướng dẫn thi hành để đề nghị Chính phủ, báo cáo Quốc hội sớm xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam bảo đảm thống nhất với các luật chuyên ngành, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, đầy đủ, toàn diện, lâu dài cho thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ biên giới quốc gia.

Đối với các bộ ngành, địa phương có biên giới, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý cần chú trọng đến nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và lợi ích quốc gia, kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh với việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới, thu hút đầu tư khu vực biên giới…

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thành viên tích cực, chủ động tiến hành các hoạt động phối hợp cùng lực lượng nòng cốt, chuyên trách và cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Bộ Quốc phòng và các bộ ngành, địa phương cần chăm lo xây dựng Bộ đội Biên phòng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, vững mạnh về chính trị, ổn định về tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong tình hình mới. Từng bước quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cho lực lượng chuyên trách hoàn thành nhiệm vụ.

Các bộ, ngành chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng và các lực lượng quân đội thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham gia xây dựng khu vực phòng thủ, góp phần xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị và phát triển.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý, các đơn vị Bộ đội Biên phòng cần quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với việc Chỉ thị số 04 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như việc chống tiêu cực trong lực lượng Bộ đội Biên phòng.

** Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, dẫn đầu đã làm việc với Thường vụ Quân ủy Trung ương, thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị.

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đã triển khai có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại đa số cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, xác định tốt trách nhiệm chính trị trên từng nhiệm vụ, chức trách được giao.

Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với nhiều cách làm mới, sáng tạo, phù hợp, đạt hiệu quả thiết thực.

Nổi bật là các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị toàn quân tổ chức kiểm điểm, tự phê bình, phê bình đối với tập thể, cá nhân nghiêm túc, chất lượng, nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, kiên quyết khắc phục khâu yếu, mặt yếu sau kiểm điểm.

Cùng đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thường xuyên được tăng cường, chủ động phòng ngừa, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống.

Các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; nâng cao việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, thực chất hơn, góp phần quan trọng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương chấp hành nghiêm quan điểm, nguyên tắc, quy trình, quy chế công tác cán bộ; thực hiện đồng bộ các biện pháp giải quyết số lượng, ưu tiên xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, tăng cường cán bộ đối với các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ giữa công tác tư tưởng, tổ chức xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; chủ động kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; phát hiện, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương, đánh giá cao Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đã chấp hành kế hoạch kiểm tra của Bộ Chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều cách làm mới sáng tạo, hiệu quả; qua đó cho thấy năng lực lãnh đạo của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có chuyển biến tích cực; vai trò, trách nhiệm, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, được nâng cao, góp phần quan trọng vào việc tăng cường uy tín, vai trò của Đảng.

Trong thời gian tới Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05; chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; tạo sự chuyển biến đồng bộ, hiệu quả, góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn hiện nay.

Những kiến nghị, đề xuất của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương sẽ được Đoàn kiểm tra nghiên cứu, tiếp thu và báo cáo với Bộ Chính trị./.

BTV/TTXVN/chinhphu.vn

Video