Thứ Hai, 16/9/2019
Triển khai, thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh với cấp ủy các huyện biên giới của tỉnh Đắk Lắk
26/10/2018 22:55' Gửi bài này In bài này
Ảnh minh họa. Ảnh: easup.daklak.gov.vn

Nhận thức được yêu cầu cấp thiết trong việc xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nhất là việc giữ vững tình hình an ninh biên giới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với thực trạng về chất lượng, hiệu quả hoạt động của cấp ủy và các tổ chức đoàn thể ở các thôn, buôn trên địa bàn các xã biên giới; đồng thời trước những yêu cầu đòi hỏi về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp đẩy mạnh chất lượng nông nghiệp, nông dân và nông thôn, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động phối hợp với Huyện ủy 02 huyện biên giới tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Quyết định 741-QĐ/TU, ngày 21-3-2013, về ban hành quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tạm thời tại chi bộ thôn, buôn các xã biên giới.

Sau khi có Quyết định số 741-QĐ/TU của Tỉnh ủy, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và huyện ủy 02 huyện biên giới đã phối hợp tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện đến từng bí thư chi bộ thôn, buôn các xã biên giới và bí thư các chi bộ, đảng bộ đồn biên phòng, tiểu đoàn biên phòng. Đảng ủy bộ đội biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đồn giới thiệu, giao nhiệm vụ cho những cán bộ, đảng viên làm công tác địa bàn có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín để giới thiệu về tham gia sinh hoạt tạm thời tại các chi bộ thôn, buôn. Huyện ủy 02 huyện chỉ đạo Đảng ủy các xã tiếp nhận và giới thiệu về các chi bộ thôn, buôn. Trên cơ sở đó, đảng viên được giới thiệu về sinh hoạt đã bám sát nội dung của Quyết định 741, chủ động phát huy vai trò tham mưu, đề xuất của các đảng viên đồn biên phòng, giúp bí thư, cấp ủy, chi bộ triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung về công tác xây dựng Đảng nhằm không ngừng củng cố và phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ đối với công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị và lãnh đạo triển khai thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng tại các thôn, buôn, góp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền và các đoàn thể ở địa phương.

Trên cơ sở quy chế phối hợp, trong những năm qua, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh với huyện ủy các huyện biên giới đã quán triệt sâu sắc Quy chế đến các cấp ủy cơ sở. Duy trì nghiêm túc nền nếp phối hợp, trao đổi, thống nhất các biện pháp thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên khu vực biên giới. Tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt việc bàn giao và quản lý đường biên giới, việc giao nhận đất theo kết quả phân giới cắm mốc. Huyện ủy các huyện biên giới thường xuyên chỉ đạo cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn biên giới, lực lượng chức năng địa phương phối hợp cùng đồn biên phòng trong phòng, chống, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên tuyến biên giới, không để xảy ra điểm nóng. Cùng với đó, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh với huyện ủy các huyện biên giới thường xuyên phối hợp, chỉ đạo các đồn biên phòng tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn. Từ đó, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố thế trận lòng dân, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Đến nay đã có 50 đảng viên thuộc các tổ chức cơ sở đảng của các đồn biên phòng được giới thiệu về tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, buôn thuộc Đảng ủy các xã biên giới; đã giới thiệu cơ cấu 02 đồng chí chỉ huy đồn biên phòng tham gia Hội đồng Nhân dân cấp huyện, 04 đồng chí vào Hội đồng Nhân dân cấp xã và 04 đồng chí cán bộ tăng cường các xã biên giới vào cấp ủy và phụ trách một số mặt công tác của địa phương. Qua 05 năm triển khai thực hiện Quyết định 741 của Tỉnh ủy, đến nay, 100% số thôn, buôn đã có chi bộ lãnh đạo và phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo đối với mọi hoạt động và đời sống xã hội của nhân dân; nền nếp sinh hoạt chi bộ được duy trì đều đặn, đúng quy định, chất lượng sinh hoạt và ra nghị quyết không ngừng được nâng lên, niềm tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố.

Bên cạnh việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp, các cấp ủy đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5 các chủ trương, chính sách về xây dựng và quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và công tác đối ngoại biên phòng; phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng trên địa bàn hai huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nhiều nội dung qua trao đổi, phối hợp công tác đã được Tỉnh ủy, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, các ngành hữu quan trong tỉnh tiếp thu và đưa vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện của Đảng, Nhà nước nói chung và của tỉnh nói riêng như: Nghị quyết 80/NQ-CP của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2020; Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020; Chương trình số 23-CTr/TU, ngày 19-01-2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 10-10-2017, của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế, xã hội các xã biên giới đất liền, kết hợp tăng cường củng cố an ninh - quốc phòng, đối ngoại; các chủ trương về công tác phân giới, cắm mốc trên đoạn biên giới của tỉnh; các chủ trương, chính sách về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, ổn định dân cư, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, cải thiện đời sống dân sinh gắn với củng cố an ninh - quốc phòng ở khu vực hai huyện biên giới của tỉnh, góp phần củng cố cơ sở chính trị, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn các xã biên giới.

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã lãnh đạo các đồn biên phòng làm tốt công tác tham mưu và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các xã biên giới thực hiện tốt mô hình bộ đội biên phòng tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương một cách thiết thực và có hiệu quả. Từ năm 2015 đến năm 2018, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp xây dựng 04 công trình dân sinh, 12 mái ấm cho chiến sỹ nơi biên giới, trị giá 720 triệu đồng, tặng 06 sổ tiết kiệm trị giá 75 triệu đồng; thực hiện Chương trình “Nâng bước em đến trường”, các đơn vị trong bộ đội biên phòng tỉnh đã đỡ đầu 42 cháu trên địa bàn 4 xã biên giới, trị giá 483 triệu đồng/năm; phối hợp tổ chức 03 lớp xóa mù chữ/70 người dân ở khu vực biên giới, tặng 143 xe đạp cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn để các em làm phương tiện đến trường. Đồng thời, các đồn biên phòng giúp dân lao động sản xuất được 4.982 ngày công, tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị 04 xã biên giới; củng cố 74 chi bộ thôn, buôn; củng cố ban công an, dân quân, hội phụ nữ, hội nông dân, đoàn thanh niên và giúp các tổ chức đoàn thể ở thôn, buôn hoạt động có hiệu quả. Tổ chức khám chữa bệnh miễn phí được 5.315 lượt người, trị giá trên 213 triệu đồng; đặc biệt, năm 2017 đã tham gia cùng y tế địa phương dập dịch sốt rét trên địa bàn buôn Drang Phốk, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn. Cùng với đó, bộ đội biên phòng đã cử 291 lượt cán bộ, chiến sỹ/499 ngày công, huy động hàng chục phương tiện tham gia giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn trên địa bàn các xã biên giới.

Thời điểm đầu mùa mưa năm 2018, trên địa bàn các xã biên giới đã xảy ra 02 cơn lốc gây thiện hại lớn về nhà ở và tài sản, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Trước tình hình trên, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cử 149 lượt cán bộ, chiến sỹ/447 ngày công xuống địa bàn phối hợp với các lực lượng tiến hành thăm hỏi, tặng quà giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai như: sửa chữa, dựng lại 125 căn nhà, thu hoạch mùa…, từng bước ổn định cuộc sống. Việc làm trên để lại hình ảnh đẹp về người quân nhân cách mạng trong lòng quần chúng nhân dân trên địa bàn. Qua 04 năm, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tặng quà cho nhân dân trên khu vực biên giới trị giá 755 triệu đồng, hỗ trợ vốn sản xuất cho các hộ nghèo 121,5 triệu đồng; tham mưu cho địa phương, hỗ trợ hàng chục tấn gạo cứu đói cho các hộ nghèo trên địa bàn các xã biên giới trong dịp Tết Nguyên đán. Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và Đảng ủy Bộ Tư lệnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với huyện ủy hai huyện biên giới, khảo sát, mua và tặng 83 con bò giống cho các hộ nghèo thuộc 04 xã biên giới.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện vẫn còn một số hạn chế như: việc duy trì trao đổi, thông báo tình hình có liên quan đến công tác biên phòng và một số chủ trương của các huyện liên quan đến biên giới có nội dung chưa kịp thời và phối hợp chưa chặt chẽ. Vai trò tham mưu của đồn biên phòng với cấp ủy, chính quyền xã biên giới trong phát triển kinh tế - xã hội chưa thực sự chủ động và hiệu quả. Sự phối hợp công tác giữa các xã biên giới với các đồn biên phòng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng ở địa phương, nhất là trong giải quyết những vấn đề nảy sinh ở địa phương có lúc chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao. Một số tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật vẫn xảy ra như: vi phạm quy chế biên giới, hoạt động tôn giáo, cờ bạc, tranh chấp đất đai, nhất là công tác phối hợp ngăn chặn việc khai thác lâm sản trái phép chưa đạt hiệu quả, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Để tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, trong thời gian tới, Huyện ủy Buôn Đôn, Ea Súp và Đảng ủy bộ đội biên phòng tỉnh cần tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Huyện ủy các huyện biên giới phải tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ biên giới không chỉ ở xã biên giới mà cả các xã trong nội địa. Tăng cường phối hợp chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch; tuyên truyền sâu rộng về kết quả công tác phân giới, cắm mốc trên tuyến biên giới của tỉnh.

Hai là, duy trì và thực hiện có hiệu quả việc thông tin, trao đổi tình hình, nhất là những vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và các chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở các xã biên giới. Chủ động phối hợp, thống nhất các biện pháp trong quản lý, trong công tác phân giới cắm mốc và tham mưu xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xóa đói, giảm nghèo; phát huy hiệu quả các dự án, mô hình, việc làm của bộ đội biên phòng giúp dân trên địa bàn các xã biên giới.

Ba là, thực hiện tốt chủ trương giới thiệu đảng viên đồn biên phòng về tham gia sinh hoạt tạm thời tại chi bộ thôn, buôn thuộc đảng bộ các xã biên giới; phối hợp giới thiệu cán bộ, đảng viên về ứng cử, tham gia cấp ủy và Hội đồng Nhân dân các cấp. Thường xuyên thông báo cho cấp ủy và chỉ huy các đồn biên phòng các chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương, tổ chức tốt phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự thôn, buôn biên giới.

Bốn là, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương cần tăng cường công tác phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các đồn biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo Đảng ủy các xã biên giới thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp với cấp ủy các đồn biên phòng.

Năm là, cần xem xét, đánh giá chính xác kết quả của việc phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh với huyện ủy các huyện biên giới, việc đánh giá phải chỉ ra được những điển hình, những giải pháp có hiệu quả trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện. Thường xuyên nghiên cứu, bổ sung Quy chế phối hợp cho sát với tình hình nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và những yêu cầu trong tình hình mới theo hướng bảo đảm có sự phối hợp toàn diện, phối hợp cục bộ và phối hợp giữa các huyện biên giới./.

Nguyễn Phú LậpBan Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk

Video