Thứ Ba, 22/1/2019
Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1 đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ
1/3/2018 22:8' Gửi bài này In bài này
Đại tá Nguyễn Đức Dinh, Phó Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1

Năm 2017, Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1 thường xuyên sâu sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, học viên. Trong năm, 100% cán bộ, chiến sĩ và học viên luôn yên tâm tư tưởng, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác quán triệt, giáo dục nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, nhiệm vụ của Quân đội, Binh chủng Tăng thiết giáp, Nhà trường. Tổ chức học tập chính trị cho các đối tượng theo đúng nội dung, chương trình quân số tham gia đạt 99,8%, kết quả đạt khá. Chuẩn bị, tham gia diễn tập đại đội tăng có bắn đạn thật của Binh chủng Tăng thiết giáp, bảo đảm an toàn tuyệt đối, được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp đánh giá cao. Tham gia Hội thao thể dục, thể thao đạt giải Ba toàn đoàn, Hội thi Kỹ thuật thi sáng kiến, cải tiến đồ dùng huấn luyện đạt giải Nhất cấp Binh chủng Tăng thiết giáp. Tham gia thi báo cáo viên tuyên truyền học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh cấp Binh chủng Tăng thiết giáp và toàn quân đều đạt giải cao.

Công tác thi đua khen thưởng đã góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, các tổ chức quần chúng vững mạnh. Trong năm, phong trào thi đua Quyết thắng của Nhà trường đã hướng vào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm. Đó là nâng cao chất lượng huấn luyện đào tạo; trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Nhà trường. Tổ chức tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới chặt chẽ, nghiêm túc đạt kết quả khá, bảo đảm an toàn. Huấn luyện - đào tạo các đối tượng đúng nội dung chương trình đề ra; làm tốt công tác chuẩn bị, phục vụ Binh chủng Tăng thiết giáp kiểm tra đạt điểm giỏi và tổ chức thi tốt nghiệp cho học viên kíp xe tăng thiết giáp khóa 54 đạt kết quả tốt.

Bên cạnh đó, Nhà trường bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật cho các phân đội làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; quản lý, khai thác sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật, tổ chức bảo dưỡng, bảo quản niêm cất, đồng bộ xe đạt chất lượng tốt, đúng chỉ tiêu, kế hoạch của Binh chủng Tăng thiết giáp; tổ chức và tham gia Hội thi xe tốt tăng thiết giáp cấp cơ sở và Binh chủng Tăng thiết giáp bảo đảm an toàn tuyệt đối. Bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn chế độ cho cán bộ, chiến sĩ, các tiêu chuẩn được hưởng. Đặc biệt, thực hiện tốt việc tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt; tích cực chủ động củng cố nơi ăn ở, sinh hoạt và bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính trong các nhiệm vụ…

Với những thành tích đã đạt được, Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1 đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tá Nguyễn Đức Dinh, Phó Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1.

Trong năm huấn luyện 2018, Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1 tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự - quốc phòng của Đảng, triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng ủy các cấp về nâng cao chất lượng huấn luyện; thực hiện phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu theo nhiệm vụ chuyên môn, sát với đối tượng, địa bàn tác chiến. Huấn luyện bộ đội sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị kỹ thuật có trong biên chế, nâng cao khả năng tác chiến khi được tăng cường binh khí kỹ thuật, hiệp đồng quân binh chủng; kết hợp giáo dục chính trị với huấn luyện quân sự cho các đơn vị, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống./.

Tin: Chí ĐángẢnh: Khắc Sơn

Video