Thứ Tư, 23/1/2019
Binh chủng Tăng thiết giáp phát động đợt thi đua cao điểm
13/11/2017 11:11' Gửi bài này In bài này
Đại diện cơ quan, đơn vị thuộc Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1 ký kết giao ước thi đua cao điểm

Mục đích phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí cách mạng, tinh thần quyết chiến, quyết thắng; truyền thống đã ra quân là đánh thắng và những chiến công oanh liệt của nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ đội Tăng thiết giáp anh hùng; làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ có nhận thức, động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tập thể và cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Tổ chức đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” gắn với kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân Việt Nam, 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày ra quân đánh thắng trận đầu của Bộ đội Tăng thiết giáp (07-02-1968 - 07-02-2018); đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong toàn Binh chủng Tăng thiết giáp.

Mục đích triển khai phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” nhằm phát động trong toàn Binh chủng Tăng thiết giáp hưởng ứng, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020, động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy bản chất, truyền thống cách mạng, tinh thần tương thân, tương ái, nêu cao trách nhiệm, đẩy mạnh thi đua, chung tay cùng địa phương xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, tăng cường mối đoàn kết quân dân, tiếp tục làm sâu sắc và khẳng định chức năng “Đội quân công tác” của Quân đội, góp phần tích cực vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” có chủ đề “Viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng”, với nội dung, chỉ tiêu: Quyết tâm thi đua giành “3 nhất”. Trong thời gian 45 ngày (từ ngày 13-11 đến 28-12-2017), toàn Binh chủng Tăng thiết giáp thi đua giành “3 nhất” cụ thể như sau:

Một là, nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất.

Giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ toàn Binh chủng Tăng thiết giáp nhận thức sâu sắc âm mưu, thủ đoạn thâm độc, những tội ác của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai đối với nhân dân ta; bối cảnh chiến dịch phòng không của quân và dân miền Bắc cuối năm 1972; ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần chủ động sáng tạo, chiến công oanh liệt và ý nghĩa to lớn của Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” của quân và dân ta đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; luôn nắm vững tình hình đất nước, Quân đội, Binh chủng Tăng thiết giáp và đơn vị, nêu cao ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; tích cực, tự giác học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào hành động cách mạng, đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hai là, thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất.

Đối với các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu: Tập trung thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối; thực hiện tốt các khâu đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng, tổ chức tốt các cuộc diễn tập có bắn đạn thật, diễn tập vòng tổng hợp, chuẩn bị và phục vụ Binh chủng Tăng thiết giáp kiểm tra đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của từng cơ quan, đơn vị năm 2017 phấn đấu 100% nội dung đạt khá, giỏi; làm tốt vai trò là lực lượng chủ lực trong phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn đóng quân.

Đối với cơ quan các cấp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu, dự báo, đề xuất; tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả; hướng dẫn sát, kiểm tra sâu, giúp đơn vị khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với các nhà trường, hoàn thành tốt các chỉ tiêu giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và nhiệm vụ chuyên môn đã đề ra.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn Binh chủng Tăng thiết giáp tập trung triển khai sâu rộng phong trào thi đua thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia; chuẩn bị và tổng kết nhiệm vụ, phong trào thi đua Quyết thắng năm 2017; xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm 2018 đạt chất lượng tốt nhất.

Ba là, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật nghiêm nhất.

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên duy trì chặt chẽ, nghiêm túc nền nếp, chế độ chính quy, tăng cường công tác quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật. Quán triệt, chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn, nhất là trong huấn luyện, lao động và tham gia giao thông; từng cơ quan, đơn vị phấn đấu không để xảy ra vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn do lỗi chủ quan; giảm đến mức thấp nhất tỷ lệ vi phạm thông thường.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, toàn Binh chủng Tăng thiết giáp triển khai thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể sau:

Thứ nhất, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các chương trình, mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020, nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn đóng quân, tích cực hưởng ứng, tự giác tham gia phong trào thi đua của toàn quân, toàn Binh chủng Tăng thiết giáp đạt hiệu quả cao.

Thứ hai, các cơ quan, đơn vị trong Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức phát động triển khai phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020 bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả.

Thứ ba, các cơ quan, đơn vị trong Binh chủng Tăng thiết giáp chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên các địa bàn, nhất là địa bàn trọng yếu về quốc phòng - an ninh, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo… Đăng ký phấn đấu thực hiện: Cấp cơ quan Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp, lữ đoàn, nhà trường, kho xưởng, trung tâm huấn luyện và tương đương giúp 1 xã trở lên; mỗi tiểu đoàn giúp một thôn, bản, ấp trở lên; mỗi đại đội giúp một ngõ, xóm trở lên; mỗi trung đội, tiểu đội, kíp xe giúp một hộ gia đình trở lên; mỗi cán bộ, chiến sĩ có việc làm thiết thực vì người nghèo tại địa bàn. Phấn đấu đến năm 2020, các địa phương do cơ quan, đơn vị giúp đỡ đạt và vượt chỉ tiêu của Chính phủ về giảm tỷ lệ hộ nghèo, người nghèo. Chủ động phối hợp với với cơ quan quân sự địa phương để hiệp đồng, đề xuất và triển khai thực hiện các nội dung hoạt động vì người nghèo của cơ quan, đơn vị./.

Tin, ảnh: Chí Đáng

Video