Thứ Tư, 14/11/2018
Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại Binh chủng Tăng thiết giáp
12/10/2017 21:39' Gửi bài này In bài này
Quang cảnh buổi kiểm tra

Kết quả kiểm tra cho thấy, từ đầu năm 2017 đến nay, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp và cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quán triệt sâu sắc, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; chủ động xây dựng hệ thống kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị từ Binh chủng đến cơ sở bảo đảm chính quy, thống nhất, có tính khả thi cao; triển khai thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, đạt chất lượng, hiệu quả tốt. Cơ quan chính trị và cán bộ chính trị các cấp thường xuyên đổi mới phương pháp, tác phong công tác; hướng mạnh về cơ sở, triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, chú trọng chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, lấy hiệu quả làm chính; hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, góp phần xây dựng Binh chủng vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được giữ vững và tăng cường; phát huy tốt dân chủ, nội bộ đoàn kết thống nhất cao. Tình hình chính trị nội bộ toàn Binh chủng Tăng thiết giáp ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn kiểm tra Tổng cục Chính trị đánh giá cao hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị Binh chủng Tăng thiết giáp trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới, Binh chủng Tăng thiết giáp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, nhất là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; thực hiện nghiêm quy chế giáo dục, tổ chức chặt chẽ, đầy đủ chương trình giáo dục chính trị và giáo dục pháp luật cho các đối tượng; đấu tranh kiên quyết với quan điểm, tư tưởng sai trái, văn hóa xấu độc, phản động, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng đắn, sâu sắc nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; kịp thời kiện toàn cấp ủy, gắn với kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp; thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy trình, quy chế công tác cán bộ; kịp thời kiện toàn cán bộ thường kỳ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt chính sách cán bộ và hậu phương gia đình cán bộ. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng, tiếp tục đột phá vào khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn, ngăn chặn tiến tới đẩy lùi và chấm dứt các vụ, việc nghiêm trọng; xây dựng cho bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý trí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…/.
Tin, ảnh: Chí Đáng

Các tin khác

Video