Thứ Hai, 16/7/2018
Hội thi tuyên truyền về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
21/7/2017 22:52' Gửi bài này In bài này
Thiếu tướng Vũ Mạnh Trí, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp, Trưởng ban tổ chức Hội thi Phát biểu tại Hội thi

Tham dự Hội thi gồm các cán bộ là Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy của các lữ đoàn, nhà trường và các đơn vị trực thuộc các cơ quan Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp; Chủ nhiệm chính trị Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp, Trưởng phòng, Ban Chính trị các cơ quan Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp.

Các cán bộ dự thi trải qua 2 phần thi gồm: Soạn đề cương thuyết trình và thực hành thuyết trình.

Hội thi tuyên truyền về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 là dịp để các cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, bổ sung kiến thức, phương pháp thuyết trình; nâng cao hiệu quả tuyên truyền những nội dung cơ bản và giá trị to lớn về phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đưa việc học tập và làm theo phong cách của Bác Hồ ngày càng hiệu quả hơn. Đồng thời, qua Hội thi để đánh giá thực chất những ưu điểm, hạn chế trong công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở các cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó tăng cường các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh trong Binh chủng Tăng thiết giáp; góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Binh chủng Tăng thiết giáp, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Sau hai ngày diễn ra sôi nổi, Hội thi tuyên truyền về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh Binh chủng Tăng thiết giáp năm 2017 đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, mang lại ý nghĩa thiết thực và an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Kết quả, các cán bộ dự thi đều đạt điểm giỏi và xuất sắc, trong đó điểm xuất sắc chiếm 5,6%.

Phát biểu bế mạc Hội thi, Thiếu tướng Vũ Mạnh Trí, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp, Trưởng ban tổ chức Hội thi đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả các cán bộ đã đạt được trong Hội thi. Kết quả Hội thi đã phản ánh đúng chất lượng công tác tuyên truyền về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh và sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Binh chủng Tăng thiết giáp. Thông qua Hội thi đã đánh giá chính xác, thực chất công tác tuyên truyền miệng trong Binh chủng Tăng thiết giáp, thấy được những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân để kịp thời có các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng tiến hành công tác tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, nhất là đối với cấp ủy các cấp trong Binh chủng Tăng thiết giáp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tuyên truyền trong giai đoạn mới.

Thiếu tướng Vũ Mạnh Trí yêu cầu, để tiếp tục phát huy kết quả của Hội thi, các cơ quan, đơn vị trong Binh chủng Tăng thiết giáp cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, sau khi kết thúc Hội thi, các cơ quan, đơn vị phải tổ chức rút kinh nghiệm, bồi dưỡng cho cấp ủy, chỉ huy, nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác tuyên truyền miệng, về phương pháp chuẩn bị và thực hành thuyết trình cho sát với đặc điểm đối tượng và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Hai là, phải có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò tầm quan trọng của công tác tuyên truyền đối với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Ba là, không ngừng tuyên truyền sâu rộng về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo ra sức lan tỏa rộng khắp, trong xây dựng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Bốn là, rút kinh nghiệm Hội thi này, các cơ quan, đơn vị phải không ngừng bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ Báo cáo viên nâng cao kiến thức toàn diện, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm, khả năng sư phạm và năng lực tổ chức, để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện./.

Tin, ảnh: Chí Đáng

Video