Thứ Năm, 24/5/2018
Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ
26/6/2017 13:26' Gửi bài này In bài này
Thiếu tướng Vũ Mạnh Trí, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp dâng hương tưởng nhớ các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Nhổn, Thành phố Hà Nội

Mục đích tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sĩ nhằm làm cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, hạ sỹ quan, chiến sỹ trong toàn Binh chủng Tăng thiết giáp nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Ngày thương binh liệt sỹ và công lao to lớn của các liệt sỹ, thương binh, người có công với cách mạng; từ đó xác định trách nhiệm và có hành động thiết thực trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới. Thông qua hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ; cổ vũ, động viên, hỗ trợ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp tích cực cho gia đình, xã hội; đồng thời khơi dậy và phát huy tiềm năng to lớn trong xã hội để chăm lo tốt hơn cho các đối tượng chính sách.

Trong hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ, Binh chủng Tăng thiết giáp tập trung vào 5 nội dung cơ bản sau:

Một là, tuyên truyền khẳng định ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh liệt sĩ, trong đó nhấn mạnh: Truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội ta đối với các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng. Tôn vinh và khẳng định sự cống hiến, hy sinh của các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng là vô giá; việc chăm sóc thương binh, người có công với cách mạng là vinh dự, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, các cơ quan, đơn vị, của thế hệ hôm nay và mai sau. Khẳng định Đảng, Nhà nước ta luôn trân trọng và đánh giá cao những cống hiến, hy sinh to lớn của đồng bào, chiến sĩ đối với Tổ quốc; đồng thời cũng luôn chú trọng giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và lòng biết ơn đối với các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng.

Hai là, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng; những kết quả và hạn chế, bất cập trong các chủ trương, chính sách cần phải bổ sung, hoàn thiện để đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn.

Ba là, tuyên truyền những thành tựu nổi bật của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Binh chủng Tăng thiết giáp trong thực hiện công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng trong 70 năm qua, nhất là kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 14-12-2006, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sỹ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; trong đó nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong việc xây dựng và thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công; về kết quả thực hiện việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng; về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; về việc khơi dậy và phát huy tinh thần tự lực, tự cường của các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng...; đấu tranh, phê phán những biểu hiện tiêu cực trong triển khai thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, liệt sỹ và người có công.

Bốn là, động viên những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào đền ơn đáp nghĩa, chung sức giúp đỡ các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, cải thiện cuộc sống.

Năm là, tuyên truyền về kết quả thực hiện đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn, đáp nghĩa”, các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ diễn ra ở các cơ quan, đơn vị trong toàn Binh chủng Tăng thiết giáp./.

Tin, ảnh: Chí Đáng

Video