Thứ Tư, 20/6/2018
Binh chủng Tăng thiết giáp tập huấn công tác tham mưu tác chiến năm 2017
26/5/2017 21:3' Gửi bài này In bài này
Đại tá Trần Tuấn Tú, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh chủng Tăng thiết giáp phát biểu bế mạc tập huấn tập huấn công tác tham mưu tác chiến năm 2017

Trong thời gian 5 ngày, các cán bộ được trang bị các nội dung gồm: Sử dụng tăng thiết giáp trong chiến dịch tiến công; xây dựng hệ thống văn kiện công tác tham mưu tác chiến của lữ đoàn tăng trong chiến dịch tiến công; giới thiệu phương pháp soạn thảo kế hoạch chiến đấu bảo vệ khu sơ tán, kế hoạch phòng tránh đánh địch tiến công hỏa lực của lữ đoàn tăng; phương pháp soạn thảo quyết tâm chiến đấu, kế hoạch cơ động triển khai lực lượng, công tác Đảng, công tác chính trị của lữ đoàn tăng trong chiến đấu tiến công; nội dung, phương pháp của bí thư đảng ủy lữ đoàn điều hành hội nghị đảng ủy thông qua quyết tâm chiến đấu của lữ đoàn trưởng; công tác hậu cần, kỹ thuật cho lữ đoàn trong chiến đấu tiến công…

Bên cạnh đó, các học viên còn được nghe giới thiệu về phương pháp soạn thảo kế hoạch trinh sát thực địa; nội dung, tổ chức, phương pháp trinh sát thực địa của đội hình lữ đoàn trong chiến đấu; tổ chức chỉ huy, sở chỉ huy của lữ đoàn tăng; tổ chức điều hành hoạt động của sở chỉ huy, di chuyển sở chỉ huy của lữ đoàn tăng trong chiến đấu; thực hành soạn thảo quyết tâm chiến đấu, kế hoạch phòng tránh địch tiến công hỏa lực, kế hoạch bảo vệ lực lượng tại khu sơ tán của lữ đoàn tăng…

Qua 5 ngày triển khai tổ chức tập huấn công tác tham mưu tác chiến năm 2017, được sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp và sự nỗ lực cố gắng của Ban Tổ chức tập huấn, đội ngũ giáo viên, phục vụ và cùng toàn thể các cán bộ, lớp tập huấn đã hoàn thành nội dung, chương trình theo quy định, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra và đã thành công tốt đẹp. Qua đợt tập huấn này có thể khẳng định nội dung công tác tham mưu tác chiến cấp lữ đoàn tăng trong chiến dịch tiến công được nâng lên và thực hiện thống nhất trong toàn Binh chủng Tăng thiết giáp, góp phần nâng cao chất lượng điều hành diễn tập, luyện tập tại đơn vị.

Phát biểu bế mạc tập huấn, Đại tá Trần Tuấn Tú, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh chủng Tăng thiết giáp nêu rõ: Trong thời gian tập huấn, mặc dù do điều kiện thời tiết không thuận lợi, đồng thời cơ quan Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp và các đơn vị phải triển khai nhiều nhiệm vụ đan xen, song với tinh thần tích cực, chủ động, nhiệt tình của tất cả các lực lượng tham gia (đặc biệt là đội mẫu của 2 lữ đoàn), đến nay đã thực hiện đúng kế hoạch, đạt chất lượng và an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị. Thành công của lớp tập huấn đó là:

Thứ nhất, nội dung tập huấn lần này đã bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ nâng cao năng lực, trình độ hiểu biết về nghệ thuật sử dụng Tăng thiết giáp trong chiến dịch tiến công; thống nhất nội dung, phương pháp soạn thảo một số văn kiện tác chiến, công tác bảo đảm Hậu cần, Kỹ thuật cho Lữ đoàn tăng trong chiến đấu tiến công; công tác điều hành của người chỉ huy, lãnh đạo các cấp trong thực hành tác chiến và thông qua tập bài buổi tối đã nâng cao khả năng viết vẽ trên bản đồ (kể cả cán bộ quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật)…

Thứ hai, tập huấn là một dịp tốt để các cán bộ trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau. Qua đợt tập huấn này, những nội dung các giáo viên đã truyền đạt và thông qua đội mẫu của 2 lữ đoàn thể hiện sẽ là cơ sở để thống nhất trong toàn Binh chủng; từ mô hình này các cán bộ sẽ nghiên cứu áp dụng trong tổ chức diễn tập, luyện tập cấp lữ đoàn tăng, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của từng đơn vị nói riêng cũng như của Binh chủng Tăng thiết giáp nói chung.

Thứ ba, quá trình chuẩn bị và tổ chức tập huấn đã chứng tỏ tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành mệnh lệnh cấp trên, kỷ luật quân đội và quy định của Ban tổ chức, thái độ thực sự cầu thị của cán bộ các cơ quan, đơn vị rất cao. Mặc dù các đơn vị ở xa nhưng các cán bộ tham gia tập huấn vẫn khắc phục mọi khó khăn để tham gia tập huấn đầy đủ các thành phần theo quy định với tinh thần trách nhiệm cao.

Đại tá Trần Tuấn Tú yêu cầu, sau đợt tập huấn, mỗi cán bộ trên từng cương vị đảm nhiệm, rút kinh nghiệm một cách sâu sắc và nghiêm túc. Qua đó rút ra được nguyên nhân mạnh, yếu, kết hợp với những kiến thức tiếp thu được từ tập huấn để nâng cao trình độ, năng lực của mình ngang tầm với nhiệm vụ, làm tiền đề nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Tập huấn cũng chỉ giới thiệu chung một phương án mẫu trong thực hành tác chiến, việc áp dụng tại đơn vị của mỗi cán bộ có thể đa dạng và chuyên sâu hơn nhưng tất cả phải hướng đến một mục tiêu duy nhất là tạo được sự thống nhất cao trong tổ chức, phương pháp chỉ huy điều hành công tác tham mưu tác chiến cấp lữ đoàn tăng trong Binh chủng Tăng thiết giáp. Đồng thời qua tập huấn nâng cao trình độ công tác tham mưu tác chiến cho đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là cán bộ chủ trì của các cơ quan, đơn vị…/.

Tin, ảnh: Chí Đáng

Video