Thứ Bảy, 26/5/2018
Đại tướng Văn Tiến Dũng - Nhà tham mưu chiến lược xuất sắc
26/4/2017 21:20' Gửi bài này In bài này
Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân báo cáo đề dẫn tại Hội thảo.

Đồng chí Đại tướng Văn Tiến Dũng còn gọi là Lê Hoài, sinh ngày 02-5-1917 tại xã Cổ Nhuế (nay là phường Cổ Nhuế 2), quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Năm 1936, đồng chí tham gia cách mạng và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam khi mới tròn 20 tuổi.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thượng tướng Lê Chiêm - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân uỷ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo - khẳng định: Hơn 65 năm theo Đảng và Bác Hồ tham gia hoạt động cách mạng, Đại tướng Văn Tiến Dũng đã có 26 năm liên tục đảm nhiệm trọng trách Ủy viên dự khuyết và Ủy viên chính thức Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1960-1986), 25 năm làm Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (1953-1978), nhiều năm làm Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trong thời kỳ tiền khởi nghĩa, đồng chí Đại tướng Văn Tiến Dũng đã kiên cường, dũng cảm, có nhiều công lao, đóng góp trong việc tổ chức, xây dựng, phát triển phong trào cách mạng ở Hà Nội, Hà Đông, Bắc Ninh. Đặc biệt, với vai trò là Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, Bí thư Khu ủy Chiến khu Quang Trung, đồng chí đã lãnh đạo, chỉ đạo, phát động cán bộ, đảng viên và nhân dân 3 tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa đứng lên đấu tranh, giành chính quyền, góp phần vào thành công của cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trực tiếp chỉ đạo nhiều chiến dịch lớn, làm xoay chuyển cục diện chiến trường, cục diện chiến tranh. Đặc biệt, trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, với cương vị Tư lệnh chiến dịch, đồng chí đã chỉ đạo quân và dân ta trên các chiến trường anh dũng chiến đấu, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tham luận tại Hội thảo, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Hà Nội - cho biết: Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng kiên cường, đồng chí Văn Tiến Dũng có trên 8 năm (1936-1944) trực tiếp lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng của công nhân thành phố Hà Nội. Chính những năm tháng gian khổ hoạt động trong phong trào cách mạng của công nhân ở nội thành và đặc biệt là thời kỳ sau khi ra tù, bị địch khủng bố khốc liệt, hoạt động xây dựng cơ sở Đảng và tổ chức Việt Minh ở khu vực ngoại thành, hòa đồng và chia sẻ với những người lao động bị áp bức,… đã rèn luyện đồng chí trở thành người cán bộ cách mạng kiên cường, khiêm tốn, giản dị, sâu sát quần chúng, luôn quan tâm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để tuyên truyền, vận động và giác ngộ tinh thần yêu nước, đấu tranh bảo vệ quê hương. Nhiều địa phương ở ngoại thành Hà Nội, như xã Trung Mầu (Gia Lâm), Cổ Loa (Đông Anh), Cổ Nhuế, Xuân Đỉnh (Từ Liêm), An Mỹ, Bột Xuyên (Mỹ Đức), Hòa Xá (Ứng Hòa), nhất là vùng An toàn khu của Trung ương và Xứ ủy Bắc Kỳ ven Hà Nội đã được đồng chí tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng được nhiều cơ sở cách mạng; bồi dưỡng giáo dục, rèn luyện được nhiều cán bộ, quần chúng cách mạng ưu tú để kết nạp vào Đảng.

Nói về vai trò của Đại tướng khi đất nước bước vào thời kỳ mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - nhấn mạnh: Hòa bình lập lại, trước những biến động phức tạp của tình hình quốc tế và khu vực, trên các cương vị Tổng Tham mưu trưởng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (02-1980), đồng chí đã cùng Quân ủy Trung ương, lãnh đạo, chỉ huy Bộ Quốc phòng tham mưu cho Đảng, Nhà nước vận dụng đường lối chính trị, đường lối quân sự của Đảng, từng bước xây dựng kế sách giữ nước một cách toàn diện, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân; chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp đúng đắn về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc của Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Từ những trải nghiệm sâu sắc thực tiễn chiến trường và trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra, Đại tướng Văn Tiến Dũng được Bộ Chính trị giao trọng trách Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị; sau này là người chỉ đạo công tác tổng kết chiến tranh và biên soạn lịch sử quân sự (12-1986). Đồng chí chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, hoàn thành nhiều công trình tổng kết về hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược của nhân dân Việt Nam; về chiến tranh cách mạng Việt Nam... Bản thân đồng chí cũng có nhiều bài viết, bài nói, cuốn sách luận giải sâu sắc về sức mạnh giữ nước của dân tộc Việt Nam, về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong chiến tranh chống xâm lược; về xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng quân đội nhân dân, về nghệ thuật quân sự Việt Nam... Đó thực sự là những công trình khoa học, tổng kết giàu tính lý luận và mang đậm hơi thở thực tiễn, góp phần làm sáng tỏ, khẳng định vai trò quyết định của Đảng và sức mạnh vô tận của nhân dân đối với thành công trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc do Đảng lãnh đạo, vai trò nòng cốt của quân đội nhân dân trong đấu tranh vũ trang, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát huy trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 100 bản tham luận từ các đồng chí lão thành cách mạng; các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; lãnh đạo, chỉ huy một số tổng cục, quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, học viện, nhà trường, viện nghiên cứu; của các nhà khoa học trong và ngoài quân đội; của lãnh đạo Thành ủy Hà Nội và những người có dịp tiếp xúc, làm việc với Đại tướng Văn Tiến Dũng. Các bài tham luận gửi đến Hội thảo khoa học được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, bảo đảm tính khoa học, tập trung phân tích, luận giải làm nổi bật chủ đề Hội thảo với một số nội dung chính sau:

Một là, khẳng định đồng chí Văn Tiến Dũng là người cộng sản kiên cường, mẫu mực, người con ưu tú của Hà Nội, suốt đời vì dân, vì nước.

Hai là, đồng chí Văn Tiến Dũng là nhà tham mưu chiến lược xuất sắc, người chỉ đạo và thực hiện thắng lợi nhiều chiến dịch, nhiệm vụ quân sự quan trọng.

Ba là, vị tướng có công lớn trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang ba thứ quân, đặc biệt là trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam và hệ thống cơ quan, đội ngũ cán bộ tham mưu các cấp.

Bốn là, nhà lý luận quân sự có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của nền khoa học nghệ thuật quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

Có thể nói, Hội thảo khoa học: “Đại tướng Văn Tiến Dũng với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nội” là một hoạt động thiết thực cổ vũ toàn Đảng, toàn quân trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả của Hội thảo cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2017), chào mừng kỷ niệm 45 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không (12-1972 - 12-2017), cùng nhiều sự kiện trọng đại khác của đất nước trong năm 2017, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh, tăng cường quốc phòng, an ninh trong thời kỳ hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Tin, ảnh: Phong Như

Video