Thứ Bảy, 26/5/2018
Bồi dưỡng, giáo dục đạo đức cách mạng và nâng cao văn hóa ứng xử cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân
25/4/2017 9:51' Gửi bài này In bài này
Thiếu tướng, GS, TS. Trương Giang Long phát biểu tại Hội thảo
Tới dự và chủ trì Hội thảo có các đồng chí: GS,TS. Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS,TS. Nguyễn Văn Thạo, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Thiếu tướng, GS, TS. Trương Giang Long, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân; Thiếu tướng, GS, TS. Bùi Minh Giám, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân.

Hội thảo được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 3 năm ngày Học viện Chính trị Công an nhân dân chính thức đi vào hoạt động, đây là một trong những hoạt động khoa học có ý nghĩa thiết thực chào mừng và đánh dấu bước trưởng thành của Học viện.

Phát biểu tại Hội thảo, Thiếu tướng, GS, TS. Trương Giang Long nhấn mạnh, trải qua 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, công an nhân dân thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng, giữ vững và phát huy các giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống của dân tộc và tinh hoa của thời đại.

Theo Thiếu tướng, GS, TS. Trương Giang Long, bước sang giai đoạn mới, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, những tác động của nền kinh tế thị trường trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch đang từng ngày, từng giờ tác động tiêu cực đến cán bộ, chiến sĩ... Thực tế đó đặt ra vấn đề cấp thiết phải thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng, văn hóa ứng xử cho cán bộ, chiến sĩ, nhằm tiếp tục phát huy bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của Công an nhân dân; xây dựng hình tượng người cán bộ, chiến sĩ công an đẹp trong lòng dân.

Để xây dựng bản lĩnh chính trị, văn hóa ứng xử của Công an nhân dân, vấn đề không chỉ có ý nghĩa chính trị - thời sự quan trọng, mà còn là vấn đề thường xuyên hiện nay, lực lượng Công an nhân dân phải quyết tâm phấn đấu là lực lượng tiên phong đi đầu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về công tác xây dựng Đảng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh.

Mục đích của Hội thảo là làm rõ các vấn đề cả về lý luận và thực tiễn đồng thời đã đưa ra được các giải pháp đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức bồi dưỡng, giáo dục đạo đức cách mạng và nâng cao văn hóa ứng xử cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong tình hình mới trong đó tập trung vào các nội dung sau: (1) làm rõ bản chất đạo đức cách mạng và sự cần thiết phải bồi dưỡng, giáo dục đạo đức cách mạng đối với lực lượng Công an nhân dân trong bối cảnh hiện nay; (2) các yếu tố tác động đến giáo dục đạo đức cách mạng và văn hóa ứng xử trong quá trình hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa hiện nay (đặc biệt là mặt trái, mặt hạn chế); (3) làm rõ các chuẩn mực văn hóa ứng xử Công an nhân dân; (4) thực trạng văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ công an; (5) mối quan hệ giữa văn hóa ứng xử với bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cũng như đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả bồi dưỡng, giáo dục đạo đức cách mạng, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an trong tình hình mới.

Hội thảo đã nhận được hơn 50 báo cáo tham luận của các đồng chí lãnh đạo, các tướng lĩnh, các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

Kết luận Hội thảo, Thiếu tướng, GS, TS. Trương Giang Long khẳng định sự trân trọng và bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với các nhà khoa học trong 3 năm qua đã đồng hành cùng Học viện Chính trị Công an nhân dân. Đồng thời sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến của các nhà khoa học để làm cơ sở báo cáo, đề xuất, kiến nghị lãnh đạo Bộ Công an ban hành chính sách, quy định nhằm nâng cao đạo đức, văn hóa ứng xử của cán bộ chiến sĩ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. Đồng thời, Học viện Chính trị Công an nhân dân sẽ tiếp thu, hoàn thiện, xây dựng bộ giáo trình về văn hóa ứng xử của lực lượng Công an nhân dân để giảng dạy trong các Học viện, trường Công an nhân dân trong thời gian tới./.

GB

Video