Thứ Bảy, 26/5/2018
Đại tướng Văn Tiến Dũng với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nội
19/4/2017 22:30' Gửi bài này In bài này
Quang cảnh buổi họp báo

Đồng chí Đại tướng Văn Tiến Dũng (bí danh là Lê Hoài), sinh ngày 02-5-1917 tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội (nay là phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội). Năm 17 tuổi, Văn Tiến Dũng ra Hà Nội làm thuê cho một số xưởng dệt. Chính trong những ngày tháng gian lao này, Văn Tiến Dũng được giác ngộ và đi theo con đường cách mạng.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng) khẳng định: Tháng 4 lịch sử có sự kiện in đậm trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam là đại thắng mùa xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Chiến thắng vĩ đại đó gắn liền với công lao và sự đóng góp của Đại tướng Văn Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông là một trong những vị tướng chỉ huy xuất sắc có uy tín lớn của Quân đội ta, là một nhà chiến lược, một người lãnh đạo có tinh thần cách mạng tiến công có những đóng góp quan trọng vào thắng lợi của chiến tranh nhân dân qua các cuộc kháng chiến, góp phần bổ sung phát triển về khoa học nghệ thuật quân sự cách mạng Việt Nam thời đại Hồ chí Minh.

Có thể nói, cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng Văn Tiến Dũng gắn liền với quá trình xây dựng và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Vì thế, Hội thảo khoa học “Đại tướng Văn Tiến Dũng với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nội” là một trong những hoạt động có ý nghĩa sâu sắc trong chuỗi những hoạt động kỷ niệm có ý nghĩa thiết thực của đất nước nhân dịp 100 năm ngày sinh của Đại tướng. Theo đó, Hội thảo hướng tới khẳng định và làm sáng tỏ thêm một số vấn đề cơ bản sau:

Một là, đồng chí Đại tướng Văn Tiến Dũng là tấm gương một người chiến sĩ cộng sản kiên trung, đức độ, tài năng của Đảng, của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của thủ đô Hà Nội tận trung với nước, tận hiếu với dân, suốt đời chiến đấu, hy sinh vì mục tiêu lý tưởng của Đảng, vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội.

Hai là, làm rõ quá trình hoạt động cách mạng và những đóng góp của đồng chí Đại tướng Văn Tiến Dũng với quê hương Hà Nội, với cách mạng và Quân đội Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ba là, tiếp tục phân tích, khái quát và đúc kết những bài học, kinh nghiệm thiết thực từ cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Đại tướng Văn Tiến Dũng, phục vụ sự nghiệp xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Hội thảo sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 26-4-2017./.

Phong Như

Video