Thứ Hai, 23/4/2018
Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức nhiều hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2017
10/3/2017 8:22' Gửi bài này In bài này
Đoàn thanh niên cơ quan Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp phối hợp với các tổ chức quần chúng (công đoàn và phụ nữ) giao lưu văn nghệ chào mừng Tháng Thanh niên năm 2017
Với chủ đề “Tuổi trẻ Tăng thiết giáp mãi mãi niềm tin theo Đảng”, Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nêu cao tinh thần tự giác học tập và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của mỗi đoàn viên, thanh niên trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trong Tháng Thanh niên, nhất là gương mẫu, điển hình trong xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; đặc biệt là làm chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động trong mang mặc, lễ tiết tác phong, xưng hô chào hỏi, thực hiện có hiệu quả các chế độ học tập công tác, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động. Tiến hành đợt sinh hoạt chính trị “Từ Đại hội đến Đại hội”, tổ chức diễn đàn thanh niên “Vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng”, sâu rộng thiết thực, hiệu quả trong các tổ chức đoàn. Thực hiện đa dạng về hình thức sinh hoạt chính trị như tuyên truyền viên trẻ, tọa đàm, diễn đàn, hội thi…

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị trong Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức đối thoại, gặp mặt trao đổi giữa cấp ủy Đảng, người chỉ huy với cán bộ, đoàn viên thanh niên, bồi dưỡng phát triển đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú xem xét kết nạp Đảng. Tổ chức kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2017) gắn với gặp mặt truyền thống các thế hệ, đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên và tuyên dương cán bộ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu và tổng kết trao giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị trong Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ xây dựng cảnh quan môi trường “xanh, sạch, đẹp”, phối hợp với các tổ chức Đoàn địa phương tham gia có hiệu quả thực hiện tốt phong trào “Tuổi trẻ Quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới” và các hoạt động đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng địa bàn đóng quân an toàn. Quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả mô hình “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên hút thuốc lá”; “Không có cán bộ, đoàn viên thanh niên vi phạm kỷ luật, pháp luật”. Đẩy mạnh thực hiện mô hình tiết kiệm xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng” …

Trong Tháng Thanh niên năm 2017, Binh chủng Tăng thiết giáp phấn đấu: 100% tổ chức đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hoạt động Tháng Thanh niên; tập trung xung kích nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy ngay từ ngày đầu, tuần đầu; 100% các Đoàn cơ sở tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Kế hoạch, chương trình, hướng dẫn, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; 100% các tổ chức đoàn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Từ Đại hội đến Đại hội” trong đó tập trung vào diễn đàn thanh niên “Vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng”; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí gắn với bồi dưỡng kỹ năng thực hành xã hội cho đoàn viên, thanh niên; 100% tổ chức Đoàn quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả mô hình xây dựng “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên thanh niên hút thuốc lá”; “không có cán bộ, đoàn viên vi phạm kỷ luật, pháp luật”; Phấn đấu trong Tháng Thanh niên không có cán bộ, đoàn viên vi phạm kỷ luật phải xử lý.

Các cơ quan, đơn vị trong Binh chủng Tăng thiết giáp thực hiện tốt “Ngày đoàn viên” với chủ đề “Tự hào đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”, tập trung vào dịp 26-3-2017 với các nội dung cụ thể như: Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị, niềm tin cho đoàn viên thanh niên, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng, hoạt động thi đua xung kích, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng các tổ chức Đoàn, cán bộ đoàn, Đoàn viên thanh niên, triển khai các biện pháp quản lý tư tưởng, chấp hành kỷ luật. Xung kích trong xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị và phối hợp tốt với các tổ chức Đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa…/.
Tin, ảnh: Thiều Chí Đáng

Video