Thứ Năm, 21/6/2018
Đồn Biên phòng Tân Thanh: Tăng cường công tác Đảng, công tác chính trị nhằm xây dựng đơn vị mẫu mực trong quản lý, bảo vệ biên giới
2/3/2017 15:43' Gửi bài này In bài này
Đoàn cán bộ Tạp chí Cộng sản trao đổi về công tác quản lý, bảo vệ biên giới với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Thanh, tháng 11-2016.

Xác định nhiệm vụ thiêng liêng là bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trong thời gian qua, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Đồn Biên phòng Tân Thanh luôn quan tâm tăng cường công tác Đảng, công tác chính trị, động viên, giáo dục cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc kế hoạch tuần tra, canh gác, tập luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xây dựng Đảng - Công tác trọng tâm

Cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Tân Thanh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 3, lần thứ 4 (khóa XII) đến toàn bộ cán bộ, chiến sĩ, qua đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần các quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đặc biệt trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng, đối ngoại, hội nhập kinh tế, từ đó, nhận thức đúng trách nhiệm của mình trong thực thi nhiệm vụ.

Một trong những hướng trọng tâm trong công tác Đảng, công tác chính trị là tổ chức, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87- CT/QUTW, ngày 08-7-2016 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến 100% đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Công tác này được triển khai trên cơ sở tổng kết, rút kinh nghiệm những bài học, cách làm hay trong quá trình thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW nên có hiệu quả thiết thực. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều có kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các công việc, nhiệm vụ hàng ngày, trong công tác cũng như trong đời sống, duy trì nề nếp, tác phong, hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ.

Cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Tân Thanh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới; thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng, củng cố kiện toàn cấp ủy; đánh giá chất lượng đảng viên gắn với đánh giá nhận xét cán bộ, bảo đảm khách quan, đúng quy trình, đúng nguyên tắc. Trong năm 2016, đã kiện toàn 02 chi uỷ viên, 01 đảng ủy viên; chuyển sinh hoạt đảng 22 đồng chí, tiếp nhận sinh hoạt đảng 18 đồng chí, giới thiệu đi bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 07 đoàn viên ưu tú; làm thủ tục đề nghị kết nạp Đảng đối với 08 quần chúng, cử đi bồi dưỡng lớp đảng viên mới 02 đồng chí; kiểm tra được 02 tập thể cấp ủy, giám sát được 02 tập thể, đạt 100% so với kế hoạch năm. Thường xuyên chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới phương pháp, tác phong làm việc sâu sát, cụ thể, tỉ mỉ; phát huy tốt tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, qua đó, góp phần nâng cao vai trò và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Trong sinh hoạt đảng luôn duy trì thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ thảo luận, tạo sự nhất trí cao, đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân; chủ động thực hiện tốt chương trình công tác toàn khóa đã đề ra, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo, chế độ sinh hoạt thường kỳ và đột xuất.

Đảng ủy Đồn chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện khuyết điểm, hạn chế để chấn chỉnh, khắc phục. Cũng qua kiểm tra, chưa phát hiện tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm phải chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm hoặc kiểm điểm xử lý kỷ luật. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, củng cố đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Liên quan việc thực hiện các nhóm giải pháp khắc phục sau kiểm điểm tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, hằng tháng, quý, 6 tháng cấp ủy, chỉ huy đơn vị đều tiến hành đánh giá kết quả thực hiện, chỉ ra những hạn chế cần tiếp tục khắc phục. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ, Đảng ủy đã cụ thể hóa, chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém cần khắc phục đối với mỗi cán bộ, đảng viên, từ đó yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức tự tu dưỡng và giữ gìn đạo đức cách mạng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, giản dị, cầu thị, khiêm tốn, tận tuỵ trong công tác; không vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm. Tiến hành rà soát chất lượng chính trị của cán bộ, chiến sĩ; gặp gỡ giáo dục những trường hợp có biểu hiện chấp hành quy định của đơn vị không nghiêm. Nhờ đó, những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm đã cơ bản được khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thực hiện nghiêm nề nếp, chế độ thông báo chính trị thời sự, đọc báo, nghe đài, xem truyền hình trong Quân đội theo quy định. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên làm công tác nắm tình hình tư tưởng, quản lý, rèn luyện kỷ luật đối với cán bộ, chiến sĩ; tăng cường công tác bảo vệ nội bộ, giữ gìn bí mật nhà nước, bí mật quân sự, kỷ luật phát ngôn, chủ động phòng ngừa tệ nạn xã hội thâm nhập vào nội bộ đơn vị; tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm quy định của cấp trên về sử dụng mạng internet và các trang mạng xã hội. Cụ thể, trong năm 2016 đã thực hiện thông báo chính trị 48 buổi, đối thoại dân chủ 12 buổi, duy trì phong trào Chiến sĩ Biên phòng viết và nộp 09 bài về cấp trên; tiến hành giáo dục chính trị cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp được 11/13 chuyên đề, cho hạ sĩ quan, chiến sĩ được 18/23 bài; giáo dục pháp luật cho các đối tượng được 6/6 chuyên đề; tổ chức 02 đợt bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật cho 12 đồng chí, kết quả 100% đạt loại khá.

Công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng được triển khai thực hiện thường xuyên, có hiệu quả. Đồn đã tổ chức phát động, ký giao ước thi đua năm 2016 và phát động các đợt thi đua "Tháng hành động cao điểm" chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XII, 70 năm Tổng tuyển cử Quốc hội khóa đầu tiên và đợt thi đua "Phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021", qua đó đã khích lệ và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị. Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, chế độ, chính sách, đã hoàn chỉnh đầy đủ thủ tục, chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ theo đúng quy định; quan tâm, động viên kịp thời những cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đi viện dài ngày, hiếm muộn, không để xảy ra thắc mắc, kiến nghị về chế độ, chính sách. Trong năm đã đề nghị nâng quân hàm cho 02 sĩ quan; nâng lương, phiên quân hàm cho 25 quân nhân chuyên nghiệp; làm thủ tục đi học dài hạn cho 01 sĩ quan, bồi dưỡng ngắn hạn 02 sĩ quan; đề nghị cấp mới thẻ BHYT cho 100% các đối tượng theo quy định; đề nghị cấp đổi 07 thẻ BHYT cho 07 đối tượng là thân nhân của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, trích quỹ đơn vị tặng quà cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong dịp Tết trị giá 235 triệu đồng.

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Những kết quả đạt được trong công tác Đảng, công tác chính trị đã góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên, hệ thống mốc quốc giới, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng đơn vị “Mẫu mực trong quản lý bảo vệ biên giới”. Đồn Biên phòng Tân Thanh đã xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp bảo vệ tốt đường biên, hệ thống cột mốc quốc giới, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Tổ chức giám sát chặt chẽ hoạt động xây dựng công trình trên biên giới của 2 bên. Trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên biên giới, cán bộ, chiến sĩ đã thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở người dân 2 bên biên giới chấp hành nghiêm Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới. Thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra biên giới kết hợp phát quang đường tuần tra lên các mốc giới, phát hiện kịp thời và chủ động phối hợp với Bộ đội Biên phòng Trung Quốc giải quyết, xử lý các vụ việc vi phạm Hiệp định; phối hợp với phía Trung Quốc phát quang được 773,5m đường thông tầm nhìn biên giới từ mốc 1093 đến mốc 1096 bảo đảm an toàn, đúng phương án đã được ủy ban liên hiệp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc phê chuẩn.

Công tác quản lý cửa khẩu được chú trọng thực hiện và nâng cao chất lượng, phục vụ tốt hoạt động giao thương của doanh nghiệp và người dân. Công tác kiểm tra, kiểm soát, đăng ký người, phương tiện xuất nhập cảnh thực hiện chặt chẽ, các vụ việc được xử lý theo đúng pháp luật và chức năng, nhiệm vụ của bộ đội biên phòng. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, làm thủ tục xuất nhập cảnh cho lái xe, người đi cùng, chủ hàng xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu Tân Thanh bằng Giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới, ứng dụng công nghệ mã vạch trong công tác thủ tục xuất, nhập cảnh và tiến hành kiểm chứng 10 ngày/lần đối với cư dân biên giới, chủ hàng qua lại cửa khẩu. Phát huy tốt vai trò chủ trì phối hợp với các lực lượng tại cửa khẩu bảo đảm tốt an ninh trật tự tại khu vực của khẩu; thực hiện phân luồng giao thông đối với phương tiện chở hàng hóa, không để xảy ra ùn tắc tại cửa khẩu. Duy trì thường xuyên việc công khai số điện thoại đường dây nóng và niêm yết công khai thủ tục biên phòng tại cửa khẩu. Tích cực nghiên cứu cải cách thủ tục hành chính trong công tác quản lý, kiểm soát cửa khẩu, tạo thuận lợi cho du khách, doanh nghiệp xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu.

Tập trung xây dựng nề nếp, lễ tiết, tác phong làm việc của cán bộ, nhân viên làm việc tại cửa khẩu; làm tốt công tác giáo dục chính trị, bảo vệ nội bộ, không để xảy ra trường hợp cán bộ, chiến sĩ bị đối tượng xấu, buôn lậu câu móc, khống chế; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát cửa khẩu. Qua đó, công tác cửa khẩu của đơn vị ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng.

Tham gia có hiệu quả xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện

Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới là của toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó, bộ đội biên phòng là lực lượng nòng cốt và để thực hiện tốt vai trò nòng cốt đó, bộ đội biên phòng cần phải dựa vào dân, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhân dân trên địa bàn. Ý thức rõ điều đó, cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Tân Thanh luôn chủ động trong công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân địa phương nhằm xây dựng mối quan hệ gắn bó quân dân, tạo nên thế trận lòng dân trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Đồn đã chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể của huyện Văn Lãng, 2 xã Tân Thanh, Tân Mỹ tuyên truyền 03 văn kiện pháp lý về biên giới, Luật Biên giới quốc gia, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về biên giới. Tham mưu và tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào, như: Phong trào quần chúng tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự thôn (bản)" và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 2 xã tổng kết việc thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2013-2016", tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09-01-2015 của Thủ tướng Chính phủ về "Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới"; phối hợp tổ chức thành công Hội nghị ký cam kết tham gia tự quản đường biên, mốc giới và an ninh trật tự khu vực biên giới và thành lập các tổ an ninh tự quản tại các thôn, bản. Trong năm 2016, tổ chức cho 1.800 hộ dân ký cam kết chấp hành pháp luật; giao 13,491km đường biên giới cho 33 hộ dân và 06 thôn bản giáp biên cùng bộ đội biên phòng quản lý và bảo vệ; tham mưu cho địa phương thành lập 31 tổ an ninh tự quản.

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Đồn Biên phòng Tân Thanh còn đặc biệt quan tâm hỗ trợ, giải quyết khó khăn trong đời sống và sản xuất của nhân dân trên địa bàn. Đồn đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ lao động giúp dân được 185 ngày công, sửa chữa được 11 căn nhà bị tốc mái do bão số 02 gây ra, gặt lúa giúp 02 hộ gia đình chính sách, phát quang được 10 km đ¬¬ường liên thôn, khơi thông được 03km kênh mương nội đồng, đổ được 300m đường bê tông; hỗ trợ 04 em học sinh theo chương trình nâng bước em tới trường (500.000đ/ tháng/01 em); tặng 57 xuất quà trị giá 41.423.000đ cấp ủy, chính quyền, các ngành và các gia đình chính sách, cán bộ bộ đội biên phòng nghỉ hưu trên địa bàn, các hộ nghèo và gia đình nhận quản lý bảo vệ đường biên, cột mốc nhân các ngày lễ, tết; thăm hỏi giúp đỡ các gia đình chính sách, khó khăn trên địa bàn trong dịp Tết tổng cộng 140 xuất quà, 170 kg gạo, ước tính khoảng 80 triệu đồng; ủng hộ 15 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa thôn ở 2 xã.

Những nỗ lực trong công tác dân vận của Đồn Biên phòng Tân Thanh thời gian qua đã mang lại những kết quả tích cực. Nhìn chung, nhân dân trên địa bàn có ý thức tích cực lao động, sản xuất, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tham gia hiệu quả các phong trào giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hệ thống chính trị của 2 xã trên địa bàn thường xuyên được kiện toàn và hoạt động có hiệu quả. Các dân tộc khu vực biên giới cùng sống xen kẽ, luôn đoàn kết bên nhau cùng với bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia./.

Nguyễn ĐứcTạp chí Cộng sản

Video