Thứ Năm, 21/6/2018
Binh chủng Tăng Thiết giáp tổ chức ra quân huấn luyện năm 2017
1/3/2017 16:45' Gửi bài này In bài này
Các đại biểu tham quan mô hình học cụ, đồ dùng phục vụ huấn luyện tại lễ ra quân huấn luyện năm 2017 của Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1

Bước vào năm huấn luyện 2017, các đơn vị trong Binh chủng Tăng thiết giáp tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của các cấp, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết số 438-NQ/ĐU của Đảng ủy Binh chủng Tăng thiết giáp về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”. Trên cơ sở chỉ lệnh công tác quân sự - quốc phòng của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Mệnh lệnh huấn luyện Tăng thiết giáp năm 2017 của Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp, Hướng dẫn của các cơ quan chức năng cấp trên, các đơn vị trong Binh chủng Tăng thiết giáp tiếp tục đổi mới, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; huấn luyện đào tạo theo phương châm “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”.

Trong năm 2017, Binh chủng Tăng thiết giáp tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ huấn luyện chính sau:

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Chỉ thị, Mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng tăng thiết giáp toàn quân và các đơn vị, nhà trường trong Binh chủng Tăng thiết giáp. Thực hiện tốt chức năng làm tham mưu cho thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng trong việc quản lý chỉ đạo lực lượng tăng thiết giáp; tổ chức xây dựng lực lượng, chỉ đạo huấn luyện, đào tạo, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị tăng thiết giáp toàn quân.

Huấn luyện cho chỉ huy và cơ quan các cấp nắm chắc công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện, nghệ thuật quân sự, hành chính quân sự và pháp luật. Nâng cao chất lượng diễn tập chỉ huy - tham mưu một bên một cấp (Lữ đoàn xe tăng 201, Lữ đoàn xe tăng 215, Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1, Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp) trên bản đồ và ngoài thực địa, có một phần thực binh sát thực tế chiến đấu; Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cơ quan Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp (Kho y, Xưởng sửa chữa thông tin, Trung tâm huấn luyện tổng hợp tăng thiết giáp) luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu có cơ động một phần lực lượng, phương tiện ra khu sơ tán.

Tổ chức huấn luyện cho các phân đội Tăng thiết giáp toàn quân theo Chương trình cơ bản của Bộ Tổng Tham mưu ban hành; làm chủ, sử dụng thành thạo, khai thác triệt để khả năng của các loại vũ khí trang bị trên xe tăng, xe thiết giáp... Tăng cường huấn luyện thực hành, huấn luyện ban đêm, nâng cao khả năng phòng chống tác chiến điện tử. Tổ chức tốt diễn tập, bắn mục tiêu ở các khoảng cách xa và mục tiêu bị che khuất. Huấn luyện trong điều kiện ăn, ở dã ngoại dài ngày kết hợp tốt với công tác vận động quần chúng. Huấn luyện đủ nội dung, thời gian, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cho các đối tượng. Huấn luyện các lực lượng nắm chắc các biện pháp phòng, chống cháy, nổ, bão, lụt, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố về môi trường, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Kết hợp giữa huấn luyện và rèn luyện thể lực cho các đối tượng, phù hợp với điều kiện hoạt động và lứa tuổi, đẩy mạnh phong trào hoạt động thể dục, thể thao quần chúng để nâng cao sức khỏe cho bộ đội đáp ứng yêu cầu phục vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Phát huy nội lực, tiếp tục củng cố xây dựng hệ thống thao trường huấn luyện chuyên ngành tăng thiết giáp, đẩy mạnh hoạt động cải tiến, sáng kiến đồ dùng phục vụ hiệu quả cho nhiệm vụ huấn luyện.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, phấn đấu xây dựng các lữ đoàn, nhà trường vững mạnh toàn diện phấn đấu có 2/3 số tiểu đoàn, đại đội đạt chỉ tiêu đơn vị huấn luyện giỏi, các lữ đoàn tăng thiết giáp đạt danh hiệu đơn vị “Huấn luyện giỏi”. Tổ chức kiểm tra theo kế hoạch đánh giá kết quả nghiêm túc, thực chất; tăng cường kiểm tra đột xuất đơn vị tăng thiết giáp về chấp hành Mệnh lệnh huấn luyện và chất lượng huấn luyện chiến đấu, đặc biệt các khoa mục trọng tâm (chiến thuật, vũ khí, kỹ thuật chuyên ngành) để đánh giá thực chất kết quả huấn luyện ở đơn vị, làm cơ sở để rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng huấn luyện và công tác chỉ đạo huấn luyện.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện năm 2017, Binh chủng Tăng thiết giáp xác định thực hiện tốt các biện pháp cơ bản sau:

Một là, chỉ đạo các đơn vị tăng thiết giáp toàn quân và các đơn vị binh chủng tăng thiết giáp tiếp tục quán triệt nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho các đối t¬ượng. Tổ chức thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện, nâng cao chất lượng huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại.

Hai là, tăng cường công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thông qua tập huấn, huấn luyện nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất, quản lý, điều hành huấn luyện; đẩy mạnh việc duy trì nền nếp chính quy trong sinh hoạt, học tập, chính quy trong huấn luyện.

Ba là, kiểm tra, duy trì nghiêm chế độ thông qua giáo án ngoài thực địa, giảng thử, giảng mẫu bồi dưỡng cán bộ. Phát huy ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào huấn luyện phù hợp với sự đổi mới công tác huấn luyện, đào tạo.

Bốn là, thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, phúc tra huấn luyện theo phân cấp, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm của phân đội được kiểm tra và ghi chép vào sổ thống kê huấn luyện làm căn cứ để báo cáo huấn luyện, giúp người chỉ huy có biện pháp chấn chỉnh, rút kinh nghiệm chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện.

Năm là, làm tốt công tác thống kê, báo cáo huấn luyện làm cơ sở cho người chỉ huy, cơ quan cấp trên theo dõi, nắm tiến độ thực hiện kế hoạch huấn luyện và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị.

Sáu là, tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; gắn công tác xây dựng chính quy với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Tăng cường các biện pháp quản lý kỷ luật từ cấp phân đội, kết hợp tốt giữa huấn luyện với rèn luyện bộ đội nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong tình hình mới./.

Tin, ảnh: Thiều Chí Đáng

Video