Thứ Năm, 21/6/2018
Xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc
23/2/2017 8:46' Gửi bài này In bài này
Đại tá Nguyễn Túy, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân chủ trì gặp mặt phóng viên đầu năm tại Hà Nội, ngày 14-02-2017.

Thực hiện toàn diện các mặt công tác Đảng, công tác chính trị

Xác định làm tốt công tác tư tưởng để bộ đội toàn tâm toàn ý vào học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu nên Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đặc biệt quan tâm công tác Đảng, công tác chính trị, triển khai thực hiện toàn diện, thường xuyên. Quân chủng tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ Quân đội; quán triệt tình hình và nhiệm vụ được giao; kịp thời xây dựng chương trình hành động của Quân chủng để tập trung lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu sát với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của Quân chủng.

Quân chủng triển khai quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ hải quân nhân dân chính quy, hiện đại. Các biện pháp công tác tư tưởng góp phần xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; 100% cán bộ, chiến sĩ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, an tâm tư tưởng, không nao núng tinh thần, không thoái thác nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì mục tiêu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Bộ phận cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và tiếp nhận vũ khí, trang thiết bị mới đã nhận thức sâu sắc tình hình nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, gian khổ, tích cực, chủ động, sáng tạo và cầu thị trong học tập, rèn luyện, vươn lên từng bước làm chủ vũ khí trang thiết bị hiện đại.

Phong trào thi đua quyết thắng đã được triển khai rộng khắp trong toàn Quân chủng, có hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Phong trào thi đua đã được triển khai toàn diện với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, tiêu biểu như Mô hình “Tàu, kho, trạm chính quy, mẫu mực” của Vùng I Hải quân; Mô hình “Tổ 3 người thực hiện 5 biết” (Biết lai lịch chính trị, hoàn cảnh gia đình; Biết năng lực, trình độ; Biết năng khiếu, sở trường, đặc điểm cá nhân; Biết mối quan hệ xã hội; Biết hoạt động hàng ngày của cá nhân); Mô hình “3 đặc biệt, 4 tốt, 5 không” (3 đặc biệt: Đoàn kết đặc biệt, Kỷ luật đặc biệt, Bí mật đặc biệt; 4 tốt: Phẩm chất chính trị tốt, Đạo đức lối sống tốt, Năng lực chuyên môn tốt, Ý thức trách nhiệm tốt; 5 không: Không vi phạm tư cách, Không nói tục chửi thề, Không vi phạm ba dứt điểm, Không để mất an toàn, Không hút thuốc lá); Mô hình “Nhiều hơn một” của Lữ đoàn 126; Mô hình “3 gặp, 4 nắm, 2 giải quyết” của trung tâm 47/BTM (3 gặp: Thường xuyên, Gián tiếp, Trực tiếp; 4 nắm: Lai lịch; Tâm lý, tư tưởng, tình cảm, Thân nhân gia đình, Mối quan hệ xã hội; 2 giải quyết: Khi chưa xảy ra, Khi đã xảy ra). Vùng 5 Hải quân có Mô hình “4 xây, 6 chống” trong công tác Đảng, công tác chính trị (4 xây: Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, Xây dựng ý chí quyết tâm cao, Xây dựng tin thần trách nhiệm cao và Xây dựng tác phong làm việc, công tác tốt; 6 chống: Chống tự diễn biến, Chống trung bình chủ nghĩa, Chống quan liêu, Chống thói quen ỷ lại, Chống nói nhiều làm ít và Chống nói không đi với làm). Trong khối huấn luyện, giảng dạy, các mô hình “Tổ cán bộ giảng dạy chính trị giỏi” của trung tâm 47/BTM; “Đăng ký danh hiệu cán bộ giáo dục chính trị giỏi” của Vùng 3 Hải quân; “Cụm cán bộ giảng dạy chính trị cho hạ sĩ quan, binh sĩ” của Vùng 5 Hải quân,… đã phát huy hiệu quả, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm, tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Quân chủng.

Cùng với các phong trào thi đua, Quân chủng Hải quân cũng đã tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống đặc công Hải quân và 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, tạo nên những dấu ấn đậm nét và sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Các hoạt động kỷ niệm cũng là dịp để tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Quân chủng, khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu, xứng đáng với truyền thống của cha anh, của các lớp cán bộ, chiến sĩ đi trước.

Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, kiểm soát vùng biển

Là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, Quân chủng đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về quân sự, quốc phòng, trọng tâm là quan sát, trinh sát, phát hiện sớm các động thái trên biển, không để bị động, bất ngờ; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo để xây dựng và phát triển đất nước. Quân chủng luôn duy trì các lực lượng, phương tiện trực tại các bến, trên các vùng biển, nhất là các vùng biển trọng điểm, kịp thời phát hiện các di biến động trong các hoạt động của các lực lượng nước ngoài, trên cơ sở đó dự báo chính xác, báo cáo và tham mưu, đề xuất biện pháp xử lý đúng đắn, đúng đối sách với những vấn đề đặt ra, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Qua đó, góp phần giữ vững chủ quyền, môi trường hòa bình, mối quan hệ với các nước và sự ổn định chính trị của đất nước.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng, Quân chủng chủ động rà soát, xây dựng biên chế phù hợp với đặc điểm tình hình nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ chiến đấu trên các tàu, đảo, nhà giàn, các đơn vị mới thành lập theo hướng “tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt”. Thực hiện chu đáo công tác chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ việc tiếp nhận vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện tàu thuyền mới, nhất là tiếp nhận và đưa vào biên chế 02 tàu ngầm (Tàu 186 - Đà Nẵng và Tàu 187 - Bà Rịa Vũng Tàu) theo kế hoạch.

Công tác huấn luyện được Quân chủng đặc biệt coi trọng, nhất là trong huấn luyện tiếp nhận và sử dụng các loại vũ khí, trang thiết bị mới tiên tiến, hiện đại; bảo đảm an toàn. Chỉ trong thời gian ngắn, cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân đã có thể quản lý, khai thác, làm chủ nhiều loại vũ khí trang thiết bị mới tiên tiến, hiện đại như huấn luyện tàu ngầm, không quân - hải quân,…

Bảo đảm hậu cần được thực hiện theo hướng tập trung, kịp thời, đầy đủ cho các lực lượng, nhất là các lực lượng sẵn sàng chiến đấu, lực lượng đặc thù hoạt động dài ngày trên biển. Nhiều sáng kiến, ứng dụng công nghệ cao được thực hiện để bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ, nhất là lực lượng tàu, máy bay, và các loại trang bị, phương tiện, vũ khí đặc chủng, hệ số kỹ thuật của các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật luôn đạt và vượt từ 3 đến 5% quy định.

Cùng với công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Quân chủng còn tập trung xây dựng nề nếp chính quy, hiện đại; duy trì nghiêm điều lệnh, điều lệ và các quy chế, quy định; thắt chặt kỷ luật công tác, quản lý bộ đội, thực hiện bảo mật thông tin và bảo đảm an toàn. Phát huy vai trò của cán bộ chủ trì, chỉ huy các cấp trong công tác kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh các vi phạm.

Trong điều kiện hội nhập quốc tế, Quân chủng Hải quân chủ động, tích cực trong hội nhập quốc tế về quốc phòng, triển khai nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng. Cụ thể, triển khai các hoạt động tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác song phương, đa phương với hải quân các nước ASEAN, các nước láng giềng, đối tác truyền thống. Lần đầu tiên Hải quân Việt Nam đưa tàu tham gia duyệt binh tàu quốc tế tại Ấn Độ; đưa tàu thăm và tham gia diễn tập KOMODO tại In-đô-nê-xia và Bru-nây; tổ chức khai trương cảng quốc tế Cam Ranh và đón nhận hàng chục lượt tàu hải quân nước ngoài cập cảng, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Hải quân nhân dân Việt Nam. Trong năm, Quân chủng đã đón tiếp 213 đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc; đón 10 đoàn tàu hải quân các nước đến thăm và giao lưu với Hải quân Việt Nam tại Đà Nẵng, Cam Ranh, TP. Hồ Chí Minh; tổ chức 193 đoàn đại diện Quân chủng đi thăm và làm việc tại các nước trong khu vực và trên thế giới. Trong năm 2017, theo kế hoạch, Tàu buồm Lê Quý Đôn của Hải quân Việt Nam sẽ đi thăm một số nước trong khu vực nhằm tăng cường giao lưu, thực hiện chính sách đối ngoại, trong đó có đối ngoại quốc phòng của Đảng, Nhà nước.

Nhìn chung, những nỗ lực trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đã góp phần để Quân chủng hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc: Chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất chính xác, xử lý hiệu quả các tình huống trên biển; từng bước nâng cao chất lượng kiểm soát vùng biển, khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của Quân chủng; tiếp nhận và huấn luyện làm chủ trang thiết bị, vũ khí mới tiên tiến, hiện đại; bảo vệ an toàn các mục tiêu chiến lược, các hoạt động kinh tế, thăm dò, khai thác dầu khí. Quân chủng đã thực sự là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Là chỗ dựa vững chắc để ngư dân vươn khơi, bám biển

Cùng với công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Quân chủng Hải quân luôn chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện để tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn, bảo vệ, giúp đỡ ngư dân trên các vùng biển, đảo xa bờ, để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ các hoạt động kinh tế biển.

Trong năm 2016, Quân chủng đã tổ chức 138 đợt hoạt động tìm kiếm, cứu nạn; huy động 4.473 lượt cán bộ, chiến sĩ, 82 lượt tàu, 07 lượt máy bay, 11 lượt xuồng và 83 lần ô tô các loại tham gia thực hiện. Đặc biệt, Quân chủng đã huy động và chuẩn bị tốt lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn 02 máy bay gặp nạn của Quân chủng Phòng không - Không quân tháng 6 và tháng 7-2016, đạt được hiệu quả đề ra. Nỗ lực cứu trợ, cứu nạn trên biển trong năm đã cứu chữa được 97 người trên đảo, nhà giàn (trong đó có 67 ngư dân); cứu được 65 người bị nạn trên biển; cứu, kéo được 23 phương tiện bị nạn; khắc phục, sửa chữa 07 tàu gặp sự cố trên biển; gia cố 6km bờ biển bị sạt lở; đưa 217 hộ gia đình từ những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; giúp dân thu hoạch 32,7ha lúa mùa, nạo vét 400m kênh mương.

Riêng trong tháng đầu năm 2017, Quân chủng đã tổ chức 13 đợt hoạt động tìm kiếm cứu nạn, điều động 03 lượt tàu, 22 lượt xe ô tô các loại với 831 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Kết quả đã cứu chữa được 04 người trên đảo, cứu kéo 01 tàu cá gặp nạn, dập tắt, chữa cháy trên 16ha rừng,…

Để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hiểu sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, về hoạt động của Hải quân nhân dân, Quân chủng đã chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung tuyên truyền khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc của các đơn vị, nhất là các đơn vị đóng quân trên các đảo, nhà giàn, các trạm ra đa để kịp thời khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác ở những nơi đầu sóng ngọn gió với biết bao khó khăn, gian khổ, để cán bộ, chiến sĩ yêu mến đơn vị, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân trên các vùng biển xa và giúp đỡ nhân dân trong phòng, chống thiên tai, lũ lụt, để nhân dân yên tâm vươn khơi, bám biển, làm kinh tế và tham gia bảo vệ chủ quyền của đất nước trên biển; tuyên truyền về kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ xây dựng Hải quân chính quy, hiện đại, nhất là kết quả tiếp nhận, huấn luyện, làm chủ các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới tiên tiến, hiện đại, để nhân dân yên tâm về năng lực và trình độ của Hải quân nhân dân Việt Nam trong nhiệm vụ kiểm soát bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Trong năm qua, Quân chủng đã phối hợp và tạo điều kiện cho 1.083 phóng viên, nhà báo các cơ quan thông tấn báo chí đến thực tế, lấy tư liệu viết tin, bài. Kết quả có trên 3.250 tin, bài, ảnh, phóng sự. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, Quân chủng đã bố trí cho 187 phóng viên đi theo tàu chở hàng Tết ra các tuyến đảo, nhà giàn lấy tư liệu, viết bài. Kết quả có trên 1.000 tin, bài, ảnh, phóng sự phản ảnh về các mặt hoạt động, đặc biệt là không khí vui xuân, đón Tết của Bộ đội Hải quân./.

Nguyễn Đức

Video