Chủ Nhật, 22/4/2018
Đảng ủy Binh chủng Tăng Thiết giáp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII
3/1/2017 20:30' Gửi bài này In bài này
Thiếu tướng Vũ Mạnh Trí, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Tăng Thiết giáp phát biểu tại hội nghị
Dự hội nghị có đại biểu Văn phòng Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí là cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trong Binh chủng Tăng Thiết giáp; các đồng chí cán bộ cấp cao trong Cơ quan Bộ Tư lệnh Tăng Thiết giáp.

Thiếu tướng Vũ Mạnh Trí, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Tăng Thiết giáp chủ trì hội nghị; phát biểu khai mạc, bế mạc hội nghị và trực tiếp giới thiệu chuyên đề 1: Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Tại hội nghị, các đại biểu được học tập các chuyên đề Hội nghị Trung ương 4, khóa XII quyết nghị, thông qua gồm: Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01-11-2016 về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Kết luận số 09-NQ/TW ngày 19-11-2016 về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05-11-2016 về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”; được nghe quán triệt toàn văn Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18-11-2016 của Bộ Chính trị về “Chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững”.

Hội nghị đã tập trung nghiên cứu, trao đổi, làm sâu sắc những nội dung cốt lõi, trọng tâm các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4, khóa XII. Trong từng nội dung, đội ngũ báo cáo viên đều liên hệ với những vấn đề thực tiễn để phân tích, chứng minh và làm rõ; nhất là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, từ đó thống nhất quan điểm, chủ trương và các giải pháp trong tổ chức thực hiện; xác định cụ thể những việc cần làm ngay; thống nhất phương pháp tổ chức thực hiện ở từng cấp, từng cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Mạnh Trí, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Tăng Thiết giáp nhấn mạnh: Các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4, khóa XII có ý nghĩa rất quan trọng, vừa có tính chiến lược lâu dài, vừa mang tính thời sự cấp bách, nhất là Nghị quyết 04 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Nghị quyết đã thể hiện quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Hội nghị lần này giúp các đại biểu tiếp thu, nghiên cứu, quán triệt một cách hệ thống, nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII của Đảng. Từ đó từng cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên “tự soi mình”, tự phê bình và đấu tranh phê bình, đề cao trách nhiệm, gương mẫu tự giác thực hiện và chỉ đạo cơ quan, đơn vị mình thực hiện có hiệu quả.

Thiếu tướng Vũ Mạnh Trí yêu cầu, sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Binh chủng Tăng Thiết giáp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII và Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; phát huy sức mạnh tổng hợp, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.
Tin, ảnh: Thiều Chí Đáng

Video