Thứ Hai, 23/9/2019
Kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu lực lượng Tăng - Thiết giáp Quân khu 3 và Lữ đoàn 144
21/10/2016 10:24' Gửi bài này In bài này
Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nam, Tư lệnh Binh chủng Tăng - Thiết giáp kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Đại đội Thiết giáp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương

Mục đích kiểm tra, nắm tình hình nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2016 của lực lượng Tăng - Thiết giáp Quân khu 3 và Lữ đoàn 144, kịp thời rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 405 (Quân khu 3), Đại đội Thiết giáp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương (Quân khu 3) và Tiểu đoàn bộ binh cơ giới 3 (Lữ đoàn 144).

Các nội dung kiểm tra gồm: Công tác xây dựng lực lượng; công tác sẵn sàng chiến đấu; công tác huấn luyện chuyên ngành tăng - thiết giáp; công tác trang bị, bảo đảm kỹ thuật phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tình trạng, khai thác thông tin liên lạc trên xe tăng - thiết giáp…

Kết quả kiểm tra cho thấy, từ năm 2016 đến nay, Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 405, Đại đội Thiết giáp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương và Tiểu đoàn bộ binh cơ giới 3 đã quán triệt và tổ chức thực hiện chấp hành nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của trên về công tác sẵn sàng chiến đấu; tổ chức trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu nghiêm túc; văn kiện tác chiến soạn thảo đầy đủ, quản lý đúng chế độ bảo mật; vũ khí, trang bị sẵn sàng chiến đấu quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng quy định. Giáo án huấn luyện soạn thảo thống nhất; nội dung phù hợp sát đối tượng, phê duyệt theo phân cấp quản lý; tổ chức huấn luyện chuyên ngành tăng - thiết giáp cho các đối tượng đủ các nội dung; cán bộ huấn luyện chuẩn bị đầy đủ giáo án huấn luyện, nội dung giáo án phù hợp với đối tượng huấn luyện, chấp hành đúng quy chế, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng trình tự, biết bao quát chỉ huy, kết hợp huấn luyện với rèn luyện bộ đội; đối với phân đội, cơ bản nắm được các bước trong huấn luyện thực hành; bộ đội biết vận dụng lý luận vào xử lý các tình huống.

Các trang bị thông tin trên xe làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu có tình trạng kỹ thuật tốt, được bảo quản bảo dưỡng thường xuyên, sạch sẽ; hệ thống quy ước liên lạc sẵn sàng chiến đấu đầy đủ, bố trí khoa học. Các đơn vị đã bảo đảm đầy đủ số lượng vũ khí trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; vũ khí trang bị kỹ thuật được đồng bộ có tình trạng kỹ thuật tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Vũ khí trang bị kỹ thuật làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa theo đúng quy định, chất lượng bảo quản, bảo dưỡng tương đối tốt. Quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật chặt chẽ; có đủ hệ thống văn kiện kỹ thuật sẵn sàng chiến đấu theo quy định...

Kết luận kiểm tra tại các đơn vị, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nam, Tư lệnh Binh chủng Tăng - Thiết giáp đã đánh giá cao những kết quả mà Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 405, Đại đội Thiết giáp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương và Tiểu đoàn bộ binh cơ giới 3 đã đạt được, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị phải thường xuyên nắm chắc tình hình nhiệm vụ, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; kịp thời kiện toàn, bổ sung các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu theo nhiệm vụ và hướng dẫn của trên; phải dự kiến nhiều tình huống để tổ chức luyện tập phù hợp với điều kiện thực tế. Tiếp tục tổ chức huấn luyện nghiêm túc, hết nội dung chương trình năm 2016; tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện năm nghiêm túc, chặt chẽ, an toàn;...

Kết quả kiểm tra, cả 3 đơn vị đều đạt điểm giỏi./.

Tin, ảnh: Thiều Chí Đáng

Video