Thứ Sáu, 23/3/2018
 • Phát huy vai trò của cựu chiến binh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc

  TCCSĐT - Cựu chiến binh là những người đã tham gia lực lượng vũ trang trong công cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và xâm lược Mỹ trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau này. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ, cống hiến tuổi thanh xuân, kể cả một phần xương máu cho đất nước, nay trở lại cuộc sống đời thường, vẫn tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp, văn minh.

 • Kết hợp xây dựng, củng cố quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  TCCS - Nghị quyết Đại hội XII của Đảng thể hiện sự phát triển mới trong tư duy của Đảng ta về giải pháp tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới: “Kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội”(1). Đây là sự kế thừa quy luật dựng nước đi đôi với giữ nước, bài học kinh nghiệm qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, được phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là sau 30 năm đổi mới đất nước.

 • Xây dựng nền quốc phòng toàn dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

  TCCSĐT - Sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước được Đảng ta khởi xướng từ năm 1986, trải qua 6 lần Đại hội (từ Đại hội VII đến Đại hội XII), lĩnh vực quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc đã có những đổi mới quan trọng, trên nhiều mặt cả về lý luận và thực tiễn; quan điểm, nhận thức và tổ chức thực hiện. Trong bài viết này tác giả muốn đề cập đến vấn đề xây dựng nền quốc phòng toàn dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng với các nội dung chủ yếu là xây dựng lực lượng, bố trí thế trận và hoàn thiện cơ chế.

 • Quân khu 5 và các tỉnh, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên phối hợp làm tốt công tác dân vận

  TCCS - Một trong những kết quả quan trọng đạt được trong công tác dân vận ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên thời gian qua là sự chỉ đạo phối hợp hoạt động có hiệu quả công tác này giữa Đảng ủy Quân khu 5 với các tỉnh, thành ủy, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn Quân khu quản lý.

 • Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Singapore ngày càng hiệu quả

  Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã dẫn đầu đoàn quân sự cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Singapore từ ngày 23 đến ngày 25-10.

 • Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất và Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống

  TCCSĐT - Chiều ngày 23-10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) đã long trọng tổ chức đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất và Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống.

 • Kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu lực lượng Tăng - Thiết giáp Quân khu 3 và Lữ đoàn 144

  TCCSĐT - Thực hiện kế hoạch kiểm tra huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu lực lượng Tăng - Thiết giáp toàn quân năm 2016, từ ngày 17-10 đến ngày 20-10-2016, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư lệnh Tăng - Thiết giáp do Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nam, Tư lệnh Binh chủng Tăng - Thiết giáp làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2016 của lực lượng Tăng - Thiết giáp Quân khu 3 và Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng Tham mưu).

 • Phát triển ý thức đạo đức cách mạng của sĩ quan trẻ ngành Hậu cần quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức cách mạng là cái gốc của người làm cách mạng. Người cũng luôn coi trọng việc giáo dục phát triển ý thức đạo đức cách mạng cho đội ngũ sĩ quan trẻ, trong đó có ngành Hậu cần. Do đó, việc vận dụng, phát triển ý thức đạo đức cách mạng của sĩ quan trẻ ngành Hậu cần quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh là yếu tố quan trọng để hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

 • Xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

  TCCS - Để hoàn thành trọng trách với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, Hải quân nhân dân Việt Nam phát huy truyền thống anh hùng, truyền thống “dám đánh, quyết đánh, quyết đánh thắng” ngay từ trận đầu; đẩy mạnh xây dựng, phát triển lực lượng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, nâng cao sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

 • Đoàn Kinh tế - quốc phòng 327 giúp dân xóa đói, giảm nghèo bền vững ở vùng biên giới Đông Bắc

  TCCSĐT - Đóng quân và thực hiện nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng ở địa bàn trọng yếu, Đoàn Kinh tế - quốc phòng 327, Quân khu 3 luôn xác định, giúp dân xóa đói, giảm nghèo là một việc làm cần thiết, để vừa phát triển kinh tế, vừa hỗ trợ công tác dân vận, góp phần xây dựng vùng biên giới Đông Bắc bình yên, phát triển.

 • Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch: Hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại Đông Nam Á phù hợp với lợi ích của cả ASEAN và Hoa Kỳ

  Cuộc gặp Không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN-Hoa Kỳ tại Hawaii (Ha-oai), Hoa Kỳ đã thành công tốt đẹp. Trong cuộc gặp có sự tham dự của Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh, Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã chia sẻ ý kiến về các vấn đề an ninh khu vực và thảo luận các biện pháp để phát triển hợp tác quốc phòng giữa ASEAN và Hoa Kỳ ngày càng hiệu quả và thực chất.

 • Nghiên cứu tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh về hiểu địch để đánh thắng địch

  TCCSĐT - Nghiên cứu tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh nói chung, nghiên cứu nội dung về hiểu địch để đánh thắng địch trong tư tưởng ấy nói riêng nhằm học tập, vận dụng một cách sáng tạo trong bối cảnh hiện nay để bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

 • Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng vũ trang huyện Thuận Bắc

  TCCSĐT - Quán triệt và thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, trong những năm qua, Đảng bộ, Ban Chỉ huy quân sự huyện Thuận Bắc tỉnh Ninh Thuận đã có nhiều biện pháp sát hợp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang của huyện.

 • Những quan điểm cơ bản thể hiện tư duy mới của Đảng ta về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

  TCCSĐT - Nghiên cứu tư duy mới của Đảng ta về những quan điểm cơ bản về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa chính là việc vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện và hoàn cảnh mới nhằm: kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, dự báo chính xác và kịp thời, xử lý hiệu quả các vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn, giải quyết tốt các mối quan hệ phản ánh quy luật đổi mới và phát triển ở nước ta, tất cả vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 • Phát triển du lịch đồng bằng sông Cửu Long gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh

  TCCSĐT - Đồng bằng sông Cửu Long có tiềm năng rất lớn về phát triển du lịch. Đây là một trong bảy vùng du lịch đặc trưng trên cả nước mà Nhà nước đã xác định, đồng thời cũng là địa bàn có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, muốn phát triển du lịch có hiệu quả rất cần các giải pháp thiết thực với sự chủ động từ Trung ương đến địa phương, trong đó nhất thiết phải chú ý đến việc phát triển du lịch gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Toàn văn tuyên bố chung về lập Đối tác Chiến lược Việt Nam-Australia

Nhận lời mời của Thủ tướng Australia Malcom Turnbull, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có chuyến thăm chính thức tới Australia và tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Australia từ ngày 14 đến ngày 18-3-2018.

Video