Thứ Năm, 22/8/2019
 • Vai trò của giá trị nhân văn quân sự truyền thống đối với xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị hiện nay

  TCCSĐT - Giá trị nhân văn quân sự truyền thống của dân tộc là những giá trị nhân văn về “tự vệ, chính nghĩa”; “trọng sức dân”, “trọng tâm công”; “trọng hòa mục, giữ hòa hiếu” có vai trò quan trọng đối với xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị hiện nay.

 • Đại thắng mùa Xuân 1975: Thắng lợi của nghệ thuật kết hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

  TCCSĐT - Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc. Trong đó, Đại thắng mùa xuân 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh đã để lại nhiều dấu ấn lịch sử về đường lối, nghệ thuật tiến hành chiến tranh mà một trong những dấu ấn ấy là nghệ thuật kết hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

 • Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quốc phòng và an ninh trong tình hình mới

  TCCS - Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV và các nhiệm kỳ tiếp theo, công tác lập pháp cần tiếp tục được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng để bảo đảm hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung, hệ thống pháp luật về quốc phòng và an ninh nói riêng, đáp ứng yêu cầu thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính thứ bậc và đồng bộ trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

 • Định hướng phát triển văn hóa chính trị trong nhà trường quân đội

  TCCSĐT - Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị, tư tưởng và văn hóa đóng vai trò rất quan trọng và thường xuyên nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Những năm gần đây, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam luôn sát sao quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nhờ đó nhận thức về văn hóa nói chung và văn hóa chính trị nói riêng trong nhà trường quân đội có bước phát triển tích cực.

 • Hà Tĩnh cùng quân dân cả nước làm nên Đại thắng Mùa Xuân 1975

  TCCSĐT - Cuối tháng 3-1973, khi những tên lính Mỹ cuối cùng phải rút khỏi đất nước ta, quân dân ta đã liên tục mở nhiều cuộc tấn công trên khắp chiến trường miền Nam, đẩy quân đội và chính quyền Sài Gòn vào thế suy yếu toàn diện, đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Tình hình đó đã đặt ra cho chúng ta một thời cơ lịch sử: Thực hiện mục tiêu chiến lược giải phóng hoàn toàn miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước.

 • Lữ đoàn xe tăng 215 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

  TCCSĐT - Ngày 10-4-2018, tại Nghệ An, Lữ đoàn xe tăng 215 đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống (10-4-1973 - 10-4-2018) và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

 • Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, suy thoái trong Công an nhân dân

  Công điện của Bộ Công an yêu cầu chủ động phát hiện sớm các trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật, kỷ luật, có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", nhũng nhiễu, xa rời, vô cảm trước nhân dân, lợi dụng cương vị công tác, chức quyền làm tổn hại lợi ích chung và lợi ích chính đáng của nhân dân hoặc bị mua chuộc, lôi kéo bởi các phần tử xấu, "lợi ích nhóm"… để kịp thời ngăn chặn, xử lý, tinh lọc đội ngũ cán bộ ở tất cả các cấp công an.

 • Bảo đảm kỹ thuật hành quân chiến đấu trong trận đầu ra quân đánh thắng của Bộ đội Tăng thiết giáp

  TCCSĐT - Cách đây 50 năm, chiến thắng ở Tà Mây - Làng Vây, trận đầu ra quân của Bộ đội Tăng thiết giáp đã ghi vào trang sử truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng” của Bộ đội Tăng thiết giáp Anh hùng.

 • Xây dựng, quản lý và huấn luyện lực lượng dự bị động viên, bảo đảm sẵn sàng cho nhiệm vụ quốc phòng địa phương

  TCCSĐT - Những năm qua, Đảng ủy Quân sự huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, nhất là việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng lực lượng dự bị động viên của huyện, tạo được những chuyển biến quan trọng.

 • Bộ luật Hình sự năm 2015 đáp ứng tốt hơn yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới

  TCCSĐT - Bảo vệ an ninh quốc gia là một bộ phận quan trọng trong bảo vệ Tổ quốc - một trong hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Để bảo vệ an ninh quốc gia, Nhà nước sử dụng nhiều công cụ khác nhau, trong đó pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén hữu hiệu.

 • Kết hợp quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

  TCCS - Từ khi tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, những vấn đề lý luận về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa đã được Đảng ta nghiên cứu, đưa ra chủ trương và triển khai thực hiện trên các lĩnh vực; trở thành tư tưởng và hành động xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

 • Sáu điều Bác Hồ dạy - Di sản tinh thần vô giá để xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh

  TCCSĐT - Cùng với Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện Công an nhân dân Việt Nam, Người đặc biệt quan tâm đến xây dựng người công an cách mạng; trong đó Sáu điều Bác Hồ dạy là lời chỉ dẫn vô cùng quý báu trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân gần 70 năm qua.

 • Trù phú một vùng biên giới xa xôi

  TCCSĐT - Những sườn đồi hoa cà phê trắng muốt cùng những cánh mai vàng khoe sắc thắm báo hiệu một mùa xuân mới đang về. Nơi vùng biên giới xa xôi của tỉnh Gia Lai, sự trù phú hiện rõ trên từng nương rẫy, con đường, từng nóc nhà. Trong thành quả chung đó có sự đóng góp không nhỏ của những cán bộ, chiến sĩ mang quân hàm xanh, đem lại cho vùng biên những mùa xuân hạnh phúc, an bình…

 • Xây dựng đạo đức người công an nhân dân trong tình hình mới

  TCCS - Những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn chú trọng xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh về đạo đức, gắn với trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

 • Kỷ niệm 29 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” và 59 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng

  Ngày 22-02-1989, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 16/HĐBT lấy ngày 03-3 hàng năm là “Ngày Biên phòng”; Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 3 (tháng 6 năm 2003) đã thông qua Luật Biên giới quốc gia trong đó quy định ngày 03-3 hàng năm là “Ngày Biên phòng toàn dân”. Gần 30 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương đã có nhiều cố gắng xây dựng khu vực biên giới phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh; phòng tuyến nhân dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới ngày càng vững mạnh.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Video