Thứ Tư, 19/6/2019
 • Chính sách thu hút nhân tài trong lực lượng công an nhân dân

  TCCSĐT - Phát triển nguồn nhân lực an ninh nhân dân về mọi mặt được xác định là một nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với tiến trình, tốc độ và kết quả của sự nghiệp xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; bảo đảm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế.

 • Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Quân đoàn 4 hiện nay

  TCCS - Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ lý luận để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng. Nâng cao hơn nữa hiệu quả quán triệt tư tưởng của Người là vấn đề cơ bản và cấp thiết góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng có hiệu quả ở Quân đoàn 4 hiện nay.

 • Năm mươi năm - Ghi dấu một ngôi trường

  TCCSĐT - Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I được thành lập ngày 15-5-1968, trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và ngành Công an giao cho, trở thành một trong những cái nôi đào tạo cán bộ An ninh của lực lượng Công an nhân dân. Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, Nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

 • Phát triển kinh tế biển, đảo gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh

  TCCSĐT - Kinh tế biển có thể hiểu là các hoạt động kinh tế diễn ra trên biển và các hoạt động kinh tế trực tiếp liên quan đến khai thác biển ở dải đất liền ven biển. Đóng góp của lĩnh vực kinh tế diễn ra trên biển ở Việt Nam, trong đó có khai thác dầu khí, hải sản, hàng hải (vận tải biển và dịch vụ cảng biển) và du lịch biển chiếm tỷ trọng lớn hơn nhiều so với các ngành kinh tế có liên quan trực tiếp tới khai thác biển như đóng và sửa chữa tàu biển, chế biến dầu khí, chế biến thủy/hải sản, thông tin liên lạc...

 • Những thách thức đối với an ninh con người trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay

  TCCSĐT - Dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, con người đang và sẽ phải đối diện với những vấn đề vượt khỏi tầm kiểm soát của các cá nhân, liên quan trực tiếp đến an ninh của bản thân và an ninh quốc gia.

 • Chiến thắng Thượng Lào - Biểu tượng của tình đoàn kết chiến đấu Việt - Lào

  TCCSĐT - 65 năm trước đây, từ ngày 13-4 đến 18-5-1953, lần đầu tiên bộ đội chủ lực Việt Nam tiến quân sang nước bạn Lào, phối hợp với các đơn vị Pathet mở chiến dịch tiến công tiêu diệt một bộ phận sinh lực quân viễn chinh Pháp, giải phóng đất đai, mở rộng căn cứ kháng chiến của nhân dân Lào trên địa bàn hai tỉnh Sầm Nưa, Xiêng Khoảng (Thượng Lào), tạo nên biểu tượng cao đẹp về đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của hai nước.

 • Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô: Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

  TCCSĐT - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2018), ngày 19-5, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô tổ chức tặng cờ Tổ quốc và treo ảnh Bác Hồ cho các hộ gia đình trên địa bàn bản Bắc Cương (xã Hoành Mô), bản Phai Lầu (xã Đồng Văn) huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

 • Tư duy Hồ Chí Minh về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh ở Việt Nam

  TCCSĐT - Thấu suốt những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin với truyền thống của dân tộc và vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn cách mạng nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã diễn đạt vấn đề kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh bằng những lời lẽ, văn phong mộc mạc dễ hiểu nhưng lại có độ sâu cả về lý luận, thực tiễn và có thể quy tụ thành một số tư tưởng lớn của Người.

 • Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện

  Nhân Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

 • Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh trong xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay

  TCCSĐT - Trong xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay, việc kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh là một trong những vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt. Đây là sự thể hiện một cách cụ thể trong nhận thức và tổ chức hoạt động thực tiễn trong quá trình thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

 • Các hoạt động kỷ niệm 64 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07-5-1954 – 07-5-2018)

  Ngày này cách đây 64 năm, ngày 07-5-1954, sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, gian khổ, quân đội ta đã tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, tổ chức phòng ngự cao nhất của đội quân viễn chinh Pháp ở Việt Nam và Đông Dương, đập tan ý chí tiếp tục chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp.

 • Vai trò của giá trị nhân văn quân sự truyền thống đối với xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị hiện nay

  TCCSĐT - Giá trị nhân văn quân sự truyền thống của dân tộc là những giá trị nhân văn về “tự vệ, chính nghĩa”; “trọng sức dân”, “trọng tâm công”; “trọng hòa mục, giữ hòa hiếu” có vai trò quan trọng đối với xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị hiện nay.

 • Đại thắng mùa Xuân 1975: Thắng lợi của nghệ thuật kết hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

  TCCSĐT - Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc. Trong đó, Đại thắng mùa xuân 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh đã để lại nhiều dấu ấn lịch sử về đường lối, nghệ thuật tiến hành chiến tranh mà một trong những dấu ấn ấy là nghệ thuật kết hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

 • Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quốc phòng và an ninh trong tình hình mới

  TCCS - Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV và các nhiệm kỳ tiếp theo, công tác lập pháp cần tiếp tục được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng để bảo đảm hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung, hệ thống pháp luật về quốc phòng và an ninh nói riêng, đáp ứng yêu cầu thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính thứ bậc và đồng bộ trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

 • Định hướng phát triển văn hóa chính trị trong nhà trường quân đội

  TCCSĐT - Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị, tư tưởng và văn hóa đóng vai trò rất quan trọng và thường xuyên nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Những năm gần đây, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam luôn sát sao quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nhờ đó nhận thức về văn hóa nói chung và văn hóa chính trị nói riêng trong nhà trường quân đội có bước phát triển tích cực.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam

Cuối năm 2018, khởi lên từ đoạn video của một nghệ sĩ accordion thể hiện sự bất mãn về chính sách thuế được đưa lên mạng xã hội, những cuộc biểu tình mang tên “Phong trào áo Vàng” đã gây khủng hoảng triền miên trong suốt thời gian qua ở Pháp. Phong trào lan nhanh bởi những lời kêu gọi phát tán trên mạng xã hội đã thổi bùng cơn giận dữ, vượt xa mục tiêu ban đầu là kích động biểu tình để phản đối chính sách, trở thành bạo loạn.

Video