Thứ Sáu, 17/8/2018
 • Học viện Quốc phòng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới

  TCCS - Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quân đội tại Học viện Quốc phòng là một trong những giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng ngang tầm với nhiệm vụ cách mạng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72

  Sáng 26-12-2016, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72, nhằm tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2016; triển khai nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phát động phong trào thi đua năm 2017 trong lực lượng Công an nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 • Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến - Lời hịch non sông

  TCCSĐT - Suốt cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hướng đến một mục đích duy nhất là làm sao cho nước ta được độc lập, dân ta được tự do. Không ai có thể quên được những lời cháy bỏng tinh thần yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa! Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”(1).

 • Bảo đảm vũ khí cho trung đoàn Thủ đô trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến

  TCCSĐT - Ngày 19-12-1946, khi mọi nỗ lực hòa hoãn của ta đều bị thực dân Pháp khước từ, kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Đáp lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ…”(1), quân dân cả nước nhất tề đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

 • Công tác bảo đảm hậu cần trong 60 ngày đêm chống Pháp ở Hà Nội

  TCCSĐT - Cuộc chiến đấu của quân và dân Hà Nội mở đầu toàn quốc kháng chiến 09 năm chống thực dân Pháp diễn ra đêm 19-12-1946. Với mục tiêu dự kiến bảo vệ Thủ đô trong thời gian 30 ngày đêm nhưng thực tế đã diễn ra gấp đôi thời gian đấy. Đây là cuộc chiến đấu “đại thắng lợi” như Chủ tịch Hồ Chí Minh khen ngợi với nhiều nhân tố làm nên cuộc chiến thần thánh, trong đó có vai trò của công tác bảo đảm hậu cần.

 • Ấm áp nghĩa tình đồng đội

  TCCSĐT - Được phát động từ năm 2013, thời gian qua, Chương trình “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động đã có sức lan tỏa rộng khắp. Với cách làm sáng tạo, khơi dậy tinh thần đoàn kết và sức mạnh xã hội hóa, hiệu quả thu được từ Chương trình đã có ý nghĩa to lớn trong việc động viên, giúp đỡ những cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang ngày đêm vượt gian khó, gắn bó với địa bàn; góp phần bảo vệ vững chắn chủ quyền biên giới quốc gia.

 • An ninh phi truyền thống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nước ta - mấy vấn đề cần quan tâm

  TCCS - Trong xu thế toàn cầu hóa, cùng với những thuận lợi, các quốc gia phải đối mặt với nhiều nguy cơ mới; trong đó, có nguy cơ từ sự tác động của an ninh phi truyền thống. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số nước ta, nghiên cứu về vấn đề an ninh phi truyền thống ở đây có ý nghĩa quan trọng, cấp thiết. Bởi lẽ, đây là một trong những địa bàn chịu tác động hết sức mạnh mẽ của các nhân tố an ninh phi truyền thống.

 • Phát huy vai trò của cựu chiến binh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc

  TCCSĐT - Cựu chiến binh là những người đã tham gia lực lượng vũ trang trong công cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và xâm lược Mỹ trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau này. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ, cống hiến tuổi thanh xuân, kể cả một phần xương máu cho đất nước, nay trở lại cuộc sống đời thường, vẫn tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp, văn minh.

 • Kết hợp xây dựng, củng cố quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  TCCS - Nghị quyết Đại hội XII của Đảng thể hiện sự phát triển mới trong tư duy của Đảng ta về giải pháp tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới: “Kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội”(1). Đây là sự kế thừa quy luật dựng nước đi đôi với giữ nước, bài học kinh nghiệm qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, được phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là sau 30 năm đổi mới đất nước.

 • Xây dựng nền quốc phòng toàn dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

  TCCSĐT - Sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước được Đảng ta khởi xướng từ năm 1986, trải qua 6 lần Đại hội (từ Đại hội VII đến Đại hội XII), lĩnh vực quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc đã có những đổi mới quan trọng, trên nhiều mặt cả về lý luận và thực tiễn; quan điểm, nhận thức và tổ chức thực hiện. Trong bài viết này tác giả muốn đề cập đến vấn đề xây dựng nền quốc phòng toàn dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng với các nội dung chủ yếu là xây dựng lực lượng, bố trí thế trận và hoàn thiện cơ chế.

 • Quân khu 5 và các tỉnh, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên phối hợp làm tốt công tác dân vận

  TCCS - Một trong những kết quả quan trọng đạt được trong công tác dân vận ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên thời gian qua là sự chỉ đạo phối hợp hoạt động có hiệu quả công tác này giữa Đảng ủy Quân khu 5 với các tỉnh, thành ủy, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn Quân khu quản lý.

 • Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Singapore ngày càng hiệu quả

  Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã dẫn đầu đoàn quân sự cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Singapore từ ngày 23 đến ngày 25-10.

 • Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất và Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống

  TCCSĐT - Chiều ngày 23-10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) đã long trọng tổ chức đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất và Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống.

 • Kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu lực lượng Tăng - Thiết giáp Quân khu 3 và Lữ đoàn 144

  TCCSĐT - Thực hiện kế hoạch kiểm tra huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu lực lượng Tăng - Thiết giáp toàn quân năm 2016, từ ngày 17-10 đến ngày 20-10-2016, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư lệnh Tăng - Thiết giáp do Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nam, Tư lệnh Binh chủng Tăng - Thiết giáp làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2016 của lực lượng Tăng - Thiết giáp Quân khu 3 và Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng Tham mưu).

 • Phát triển ý thức đạo đức cách mạng của sĩ quan trẻ ngành Hậu cần quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức cách mạng là cái gốc của người làm cách mạng. Người cũng luôn coi trọng việc giáo dục phát triển ý thức đạo đức cách mạng cho đội ngũ sĩ quan trẻ, trong đó có ngành Hậu cần. Do đó, việc vận dụng, phát triển ý thức đạo đức cách mạng của sĩ quan trẻ ngành Hậu cần quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh là yếu tố quan trọng để hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

Tiêu điểm

Tổng Bí thư: Học tập vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi thiết thân

Ngày 14-8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo, khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (lớp thứ I, năm 2018). TCCSĐT trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Video